Kommuner

EssungaEssunga

Iblått fält tre kornax uppväxande ur en genomgående bro i två spann, allt av silver, uppskjutande ur en av en vågskura bildad stam, fyra gånger vågskuredelad av blått och silver.
Se bilden tydligare!

 

 

Myndigheter

Ystads tingsrättYstads tingsrätt

I med röda rosor bestrött fält av guld ett upprest, krönt blå lejon med röd krona och beväring samt däröver en röd ginstam belagd med en balansvåg av guld. Skölden krönt med kunglig krona.
Se bilden tydligare!

 

Försvarsmakten

SjöstridsskolanSjöstridsskolan

I blått fält ett ankare med tross överlagt två korslagda kanoneldrör, allt av guld. Skölden omgiven av en öppen lagerkrans av guld och krönt med kunglig krona.
Se bilden tydligare!

 

Försvarsmaktens Telenät- och markteleförband (FMTM)Försvarsmaktens Telenät- och markteleförband (FMTM)

I grönt fält ett svärd korsat med en blixt, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.
Se bilden tydligare!

 

3. sjöstridsflottiljen

3. sjöstridsflottiljen

I rött fält ett ankare med tross, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.
Se bilden tydligare!

 

4. sjöstridsflottiljen

4. sjöstridsflottiljen

I svart fält ett ankare med tross, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.
Se bilden tydligare!

 

Svea livgardes Musketerare Corps - fanaSvea livgardes Musketerare Corps

Fana.
Se bilden tydligare!

 

 

Förbund

Stockholms stads och läns skytteförbundStockholms stads och läns skytteförbund

I kluvet fält av guld en blå kil belagd med ett S:t Erikshuvud av guld; kilen åtföljd dexter av ett rött riksäpple och sinister av ett avslitet svart griphuvud med röd beväring.
Se bilden tydligare!

 

© Riksarkivet. Gäller samtliga illustrationer.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko