Trots sitt korta liv finns Nils omtalad i kyrkböckerna. Läs vad prästen skrev om honom i församlingens folkbokföring och i en rapport till de centrala myndigheterna.

Födelse- och dopboken

bild av dopbok 

Januar. D. 21. Förlossades Nils Persson Sindarfwes Hustru Brita Olofsdotter af ett piltebarn, som war wanlyttpå öfra läppen, som war borto, och näsan insunken i munnen, blef strax hem[m]adöpt af jordegummoneLisbet Olofsd[otte]r från Ljugarn, och dödde natten therpå. Blef kallad wid dopet Nils.

Källa: Garde kyrkoarkiv volym CI:1, födelse- och dopbok 1740–1780 (Landsarkivet i Visby)

Död- och begravningsboken

bild av dödbok 

Januar. d. 27. begrovsNils Sindarfwes Son Nils, som föddes d. 21. Jan. war wanlytt, utan öfwerläpp, blef strax hem[m]adöpt, och dödde innom dyggnet.

Källa: Garde kyrkoarkiv volym CI:1, död- och begravningsbok 1740–1780 (Landsarkivet i Visby)

Statistiska tabellen

bild av statistisk tabell 

Den 21 Januarii föddes ett piltebarn, som war wanlyttpå öfra läppen, som war borto, och Näsan insunken i munnen, blef döpt, och Dödde den 22 samma månad.

Källa: Garde kyrkoarkiv volym GI:1, befolkningsstatistiska tabeller 1749–1775 (Landsarkivet i Visby)
 
Statistiska tabeller

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg