De bebyggelsenamn, naturnamn, ägonamn och personnamn som förekommer i kartakterna har excerperats av Institutet för språk och folkminnen. Målet med excerperingen har varit att få med alla de olika stavningsvarianter av namnen som förekommer. Mycket frekventa och schablonartade namn (som Norrgärdet och Östergården) har vanligen inte excerperats.

Som bebyggelsenamn räknas namn på gårdar, byar och torp, samt namn på olika sorters administrativa områden (t.ex. socknar, härader och län). Även namn på fäbodar räknas till denna kategori, liksom namn på kyrkor. Kategorin naturnamn består av namn på olika slags naturlokaliteter som sjöar, berg och skogar. Även namn på anläggningar (t.ex. kvarnar och broar) räknas som naturnamn. Ägonamn är namn på brukad mark av olika slag, som hagar, åkrar och ängar.

Namnregistret är sökbart på olika vis. Fritextsökning kan användas enligt samma principer som tagits upp ovan. Namnen kan även sökas fram utifrån vilken kategori de tillhör och utifrån olika typer av geografiska områden. Vill man t.ex. få reda på vilka ägonamn som förekommer inom ett visst område, kan man söka på kategorin ”Ägonamn” i kombination med den socken eller det härad som man är intresserad av.

Öppna namnregistret

 

 

 

 

Kontakt

Mats Höglund, Enhet kartor och ritningar
E-post: mats.hoglund[at]riksarkivet.se

Johan Gåsste, Enhet kartor och ritningar
E-post: johan.gasste[at]riksarkivet.se