Gustaf Wilhelm af Tibell föddes 1772 på den gård – det rusthåll - i Malma socken i Sörmland som hans far hade som lön för sin tjänst i armén.

Teckning över män i olika uniformer

Kungliga Södermanlands regementes uniformer 1765-1845. Public domain.


Det bestämdes att Gustaf Wilhelm också skulle bli militär. Redan som barn skrevs han in vid Södermanlands infanteriregemente. Detta innebar inte att han blev utskriven soldat, utan inskrivningen gjordes av strategiska skäl. Det var nämligen antalet tjänsteår som låg som grund för senare befordringar. I själva verket började Gustav Wilhelm studera.

Källa:

Generalmönsterrullor är förteckningar över manskapet och de officerare som fanns vid ett visst regemente. De upprättades i regel vart tredje år för att man inom krigsmakten skulle kunna vara säker på att det fanns tillräckligt med soldater.
Här hittar man information om enskilda soldater och officerare, till exempel ålder, civilstånd, födelselandskap, längd, tjänstgöringstid, betyg vid avsked och deltagande i fälttåg. 

 En uppslagen mönstringsrulla Klicka på bilden för förstoring
Generalmönsterulla från Södermanlands regemente år 1789
Ur: Södermanlands regemente, 2 Majorens kompani. Krigsarkivet
Avskrift av rullan (pdf)


En uppslagen mönstringsrulla Klicka på bilden för förstoring

Generalmönsterrulla från Hälsinglands regemente år 1789
Ur: Hälsinglands regemente, Krigsarkivet
Avskrift av rullan (pdf)

Frågor

Arkivfrågor till generalmönsterrullan
Denna rulla över officerare är från Södermanlands infanteriregemente, skriven 1789. 
1. Hur gammal var Tibell när han skrevs in i den här rullan?
 
2. Vilken titel har han?

3. Skriv upp ord och uttryck som du inte förstår. Ta reda på vad de betyder!

Arkivfrågor till manskapsrullan
Manskapsrullan tog upp de vanliga soldaterna. Denna rulla är från Hälsinge regemente 1789.

4. Vad heter soldaterna här i efternamn de när de skrivs in, och vilka soldatnamn får de? 


Diskussionsfrågor 
1. Varför använde man sig av soldatnamn, tror du? Hur valdes de ut?
2.  Jämför namnen i de två rullorna: kan man av källan utläsa något om samhällsklass? Hur då?


Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg