Redan 1842 införs allmän, kostnadsfri, skola i Sverige men det blir skolplikt först på 1870-talet. De flesta barn gick bara några år i skolan. Nu är året är 1854 och Sophia ska fylla 14 år. Det är dags för henne att konfirmera sig, vilket var en viktig markering att man var vuxen. Hon tjänar som piga hos olika bönder runt om i socknen. Det var det vanliga när man bodde på landsbygden.
Två pojkar barfota och klädda i trasor
Foto: Två barn från Lindgrenska trasskolan i Stockholm ca 1870. Fotograf: Alfred Jonsson, Public domain.
 
Dokumentet är ett utdrag ur ett protokoll från sockenstämman i Berg. Sockenstämman bestod av prästen och ett antal bönder från socknen. De hade många frågor att ansvara för, bland annat fattigkassan. Det var pengar som samlats in på olika sätt, till exempel gick en del av de böter dömda brottslingar skulle betala just till fattigkassan. Pengarna var en sorts föregångare till socialvård.
Ibland var pengarna en gåva, ibland skulle de betalas tillbaka ungefär som ett lån. Det var många som behövde hjälp, och man var ganska hård i bedömningen kring vem som skulle få ta del av pengarna.


Källa:

Sockenstämmoprotokoll
En sida ur ett sockenstämmoprotokollKlicka på bilden för förstoring

Sockenstämmoprotokoll från Bergs församling 1854
Ur: Bergs kyrkoarkiv, vol. KI:3, Landsarkivet i Östersund

Läs en avskrift av dokumentet (pdf)

Läs en modern avskrift av dokumentet

Källa:

Husförhörslängd

Uppslag ur husförhörslängdKlicka på bilden för förstoring

Husförhörslängd från Bergs socken åren efter att Sophia börjat skolan 1854-1861
Ur: Bergs kyrkoarkiv, vol. AI:8, Landsarkivet i Östersund

Läs en avskrift av dokumentet (pdf)

En sida ur en bok med symboler Klicka på bilden för förstoring

En sida där de olika symbolerna i husförhörslängden förklaras.
Observera att förklaringen är från tiden, från husförhörslängden.

Frågor


Arkivfrågor
Sockenstämmans protokoll
 1. Vad beslutar sockenstämman gällande Sophia?
 2. Vad ska pengarna gå till, enligt sockenstämmans beslut? 
 3. Varför betalas pengarna ut till Sophias familj, just till detta ändamål? 

  Husförhörslängd
  (använd dig även av utdraget ur samma bok för att tolka symbolerna) 
 4. Jämför med husförhörslängden på sidan"Sophias familj". Den är för åren 1845-1853. Här är Husförhörslängden för åren 1854-1862. Kan man genom att titta på vad prästen antecknat dra någon slutsats om Sophia gått i skolan eller inte?

Diskussionsfrågor

 1. Hur tror du att Sophia och hennes mamma reagerar på beslutet från sockenstämman? 
 2. Idag har vi skolplikt i Sverige, varför är det lagstadgat att alla barn måste gå i skolan? 
 3. Hur skulle det ha sett ut för dig, om du inte gått i skolan och dina föräldrar skulle ha lärt dig allt du behövde i livet? Hur skulle det ha sett ut i Sverige?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg