Den gamla Sophia

Fjällgård byggdes i Undersåker i Jämtland 1908. Det var ett ålderdomshem endast för samer. Det byggdes på initiativ av Kvinnliga Missionsarbetare, (KMA). Det var en förening som arbetade med att sprida kunskap om kristendomen, både i Sverige och utomlands. Äldrevården var vid denna tid bristfällig för alla. Men för samerna där många levde som nomader (inte bofasta) under fattiga omständigheter blev behoven än större. Det var vanligt vid denna tid att olika föreningar bedrev verksamhet för att hjälpa människor till en bättre tillvaro. Det gjorde man i brist på samhällets insatser. Dokumentet är ett utdrag från en bok som heter ”De äldre på Fjällgård”. I den skrevs alla de som kom och bodde på ålderdomshemmet in.

Källa:

Inskrivningsbok, journal

En sida ur inskrivningsbokKlicka på bilden av boken för förstoring.

Ur: Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samers arkiv, Föreningsarkivet i Jämtland

Avskrift av texten (pdf)

Foto från Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samers arkiv, Föreningsarkivet i Jämtland.

Frågor

Arkivfrågor

  1. När kom Sophia till Fjällgård? Vad hände henne sedan?
  2. Hade hon någon familj? Vad säger källan?
  3. Vilken typ av liv har Sophia haft, enligt texten?

Diskussionsfrågor

  1. Vems bild av Sophia är det som kommer fram i texten? Resonera källkritiskt.
  2. Tror du att Sophia fick se vad som skrevs om henne? Tror du att hon skulle hålla med om det som står?
  3. Om Sophia tittat tillbaka på sitt liv och berättat för dig om det, hur tror du att hon skulle ha beskrivit det?
  4. Sophia lämnade Fjällgård med sin man kort efter att de kommit. Vad berodde det på? Varför kom hon tillbaka igen, tror du? Vilka dokument kan du använda som källor till frågorna? Motivera.

Utmanande fråga

På Sophias tid var fattigdom en naturlig del av samhället, många levde under svåra förhållanden. Hur ser det ut i Sverige idag? Hur ser det ut i Europa i övrigt? I världen?

Fokus källkritik