I häxprocessens domstolsprotokoll förstår man att prästen har en större roll än som ledare av församlingen i kyrkan – han hade rollen som domare och ledde rättegången. Brottet som de anklagade stod till svars för var enkelt uttryckt samröre med djävulen.
Häxprocessen i Mora och Älvdalen 1668-1669 blev kanske den mest välkända svenska häxprocessen ute i Europa, detta på grund av en illustration som gjordes i Tyskland 1670 och som fick stor spridning. Bilden innehåller dock en del felaktigheter, exempelvis avrättas kvinnorna på bilden genom att brännas levande. Det finns bara ett känt fall där kvinnan brändes levande i Sverige och det var 1676 i Stockholm då Malin Matsdotter avrättades. Övriga dömda kvinnor avrättades genom halshuggning.

Ett träsnitt av häxor som bränns på bålKlicka på bilden för förstoring
Perioden som kallas ”det stora oväsendet” inleddes 1668 när trolldomsanklagelserna ökade i antal och stämningen i samhället blev mer och mer hysterisk. Det hela startade i Dalarna när prästen Lars Elvius, som var kyrkoherde i Älvdalen, höll förhör med Gertrud Svensdotter och Märet Jonsdotter. Mitt under den här perioden, efter de första förhören men innan någon hade avrättats, skrev prästen Lars Elvius ett brev till landsdomaren Magnus Persson i Stockholm. En landsdomare var en domare som var ansvarig för ett visst geografiskt område. Brevet är daterat den 19 april 1669. Läs vad prästen berättar och svara på frågorna.


Avskrift (pdf)
Moderniserad avskrift (pdf)
Källa: Brev från Lars Elvius i Älvdalen till landsdomaren Magnus Persson från den 19 april 1669, ur Svea hovrätts arkiv, huvudarkivet, volym EVIb 3aa:1.

Frågor

Identifiera dokumenten:
• Vilken typ av källa är det?
• Vem har skapat den?
• I vilket syfte är den skapad?

Arkivfrågor:

  1. Prästen skriver hur trollpacket försöker skada honom, hur då?

Diskussionsfrågor

  1. Vad kan brevet berätta om livet i Älvdalen under 1660-talet?
  2. Använd de källkritiska kriterierna när du granskar brevet. Vilka styrkor och svagheter har dokumentet när det gäller att säga något om kyrkans och prästernas roller generellt under häxprocesserna?

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg