I augusti 1862 revolterade den amerikanska ursprungsbefolkningen i Minnesota mot åratal av rasistiskt förtryck. Nybyggare som hade slagit sig ner på det som tidigare varit deras mark odlade och jagade och trängde undan de ursprungliga invånarna. Avtal hade ingåtts men brutits gång på gång, och till sist var upproret ett faktum. I den våldsvåg som nu sköljde fram över mellersta och södra Minnesota dödades cirka 500 vita nybyggare, däribland många svenskar och norrmän. De amerikanska myndigheterna tog en gruvlig hämnd på ursprungsinnevånarna. Militären skonade inte ens de oskyldiga. Män, kvinnor och barn drabbades utan åtskillnad. Många hamnade i fångläger, andra deporterades till reservat långt västerut.
En svartvit bild av en grupp människor som sitter

Nybyggare i Minnesota 1862 som flyr från The Dakota uprising eller Minnesotaupproret som det kallades. Foto: Public domain.

I december 1862 dömdes över 300 av upprorsmännen till döden som straff för revolten, men presidenten benådade de flesta och till sist blev det 38 män från Siouxstammen som hängdes i den största massavrättningen i USA:s historia.

Källa:

Brev


Avskrift av brev om Minnesotaupproret(pdf)

Modern avskrift av brev om Minnesotaupproret(pdf)

Ur: Breven är hämtade ur Olof Liljegren i Boggsjö, Sundsjö arkiv, Landsarkivet i Östersund

Frågor

Arkivfrågor
1. När och var är brevet daterat?

2. Vad har Olof för arbete?

Diskussionsfrågor
1. Vad måste man tänka på när man använder ett brev som källa? Bedöm brevet utifrån de källkritiska kriterierna.

2. Kan källan säga något om Olofs syn på ursprungsbefolkningen eller som han säger; indianer, generellt? Motivera.

3. Om du skulle skriva en uppsats om förhållandet mellan nybyggare och ursprungsbefolkningeni Amerika på 1800-talet. Vilka andra typer av källor behöver du då som komplement till Olofs brev?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg