Kort efter att Olof slagit sig ner i Amerika bryter inbördeskriget mellan nord- och sydstaterna ut. Det låg många orsaker bakom detta. Den som oftast anges är de olika åsikterna om slaveri. Frågorna delade landet i två. I södern fanns det stora bomullsplantager, som var beroende av slavarnas arbetskraft. I södern hävdade man därför att det skulle bli en ekonomisk kollaps om slaveriet förbjöds. Man förespråkade också frihandel och varje stats suveränitet. I norr ville man istället satsa på industri och tullavgifter. Resultatet blev att elva stater i södern bröt sig ut ur Unionen och bildade en egen stat, CSA Confederate States of America. President Lincoln och Unionen (nordstaterna) svarade med krig.
En färglitografi föreställande ett slagfält där sydstats- och nordstatsarméerna slåss.

En litografi föreställande slaget vid Franklin 1864, utgiven av Kurz & Allison. Public domain

Kriget bröt ut 1861 och många trodde det skulle vara avgjort på några månader men det varade istället i fyra år. Det kostade 600 000 soldater livet, fler än i något annat krig Amerika varit inblandat i. Från början utgjordes armén av frivilliga soldater. En av dessa var Olof Liljegren från Boggsjö i Jämtland.

Källa:

Brev
Olofs brev hem från Camp Jenkins 1861

Avskrift av brevet från Camp Jenkins (pdf)

Modern avskrift av brevet från Camp Jenkins (pdf)

Olofs brev hem från Little Rock 1864

Avskrift av brevet från Little Rock 1864 (pdf)

Modern avskrift av brevet från Little Rock 1864 (pdf)

Ur: Breven är hämtade ur Olof Liljegren i Boggsjö, Sundsjö arkiv, Landsarkivet i Östersund

Frågor

Arkivfrågor
Camp Jenkins, 1861

1. Vilket beslut berättar Olof att han har fattat?

2. Vilka personliga anledningar anger han?

3. Vilka politiska motiv kan man utläsa i brevet?

4. Kan källan säga något om Olofs syn på svarta generellt?

Diskussionsfråga 
1. Man kan använda sig att Olofs brev på olika sätt. Dels genom att säga något om Olof som person och hur han tänker och resonerar. Och dels för att säga något om nordstatsarmén, dess organisation och mobilisering. Diskutera källans tillförlitlighet och värde utifrån dessa två exempel.

Arkivfråga
Little Rock, 1864

1. På vilket sätt kommer pappans känslor för sonen fram i detta brev?

Diskussionsfråga 
1. Kan faderns oro påverka vad Olof väljer att berätta? Ge exempel ur brevet som tyder på att han försöker lugna honom eller göra honom stolt. Hur påverkar detta källans användbarhet för att berätta om kriget och vad som hänt?

2. Hur bedömer du källans tillförlitlighet i berättelsen kring regementets slag mot 800 rebeller? Utgå från de källkritiska kriterierna.

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg