De som lämnade Sverige gjorde det med olika framtidsplaner. Vissa planerade att resa bara för en kort tid för att tjäna ihop pengar i syfte att återvända, köpa mark och gifta sig. Andra visste på förhand att det åkte för att aldrig mer återse hemlandet. En stor lockelse var Amerikas Home Stead Act, som erbjöd gratis eller nästan gratis jord till de som kom. Landet framställdes också som det stora Framtidslandet, allt var lite större och bättre. Olof lämnar Sverige 1857. Han är ett exempel på en tidig emigrant. Han skriver brev hem till sin pappa Jonas som finns kvar i Boggsjö i Jämtland. Genom breven får vi inblickar i livet i Minnesota, där han bosätter sig.

Källa:

Brev från 1858

Avskrift av brevet (pdf)

Modern avskrift av brevet (pdf)

 

Brev från 1859

Avskrift av brevet (pdf)

Modern avskrift av brevet (pdf)

Ur: Breven är hämtade ur Olof Liljegren i Boggsjö, Sundsjö arkiv, Landsarkivet i Östersund

Frågor

Arkivfrågor
Brev 1, 1858
1. Amerika framställdes ofta som Framtidslandet. Många emigranter fick det bättre och valde att stanna kvar. Vilka exempel finns i Olofs brev? Finns det exempel på motsatsen?

Brev 2, 1859
 
2. Vad kan källan berätta om villkoren för arbetare i Amerika?

Diskussionsfrågor
1. Är breven exempel på primärkällor eller sekundärkällor? Hur bedömer du dem som källa utifrån de källkritiska kriterierna? 

2. På vilket sätt kan dessa källor komplettera exempelvis en lärobok i historia?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg