Socknen (församlingen) hade ofta anställda hantverkare som alla kunde ta hjälp av. Det fanns till exempel skomakare, skräddare och barnmorska. Förutom dessa kunde det, i norra Sverige, även finnas en sockenlapp anställd. Sockenstämman skrev då ett anställningskontrakt där man beskrev vilket uppdrag personen hade och vilken lön denne skulle ha. Just det här kontraktet gäller Sophias släkting Jonas som bodde i samma by som hon. Jonas hade ärvt yrket efter sin pappa, vilket också var vanligt. Han hade förmodligen också lärt sig alla sysslor av sin pappa därför att han en dag skulle ta över arbetet.

Titta på dokumenten, kontraktet och uppteckningarna, och ta reda på vad en sockenlapp hade för sysslor.

Källa:

Sockenstämmoprotokoll

En handskriven sida, blått papper och svart tusch Klicka på bilden för förstoring

Utdrag ur Sockenstämmoprotokoll från Bergs kyrkoarkiv

Läs en avskrift av dokumentet (pdf)
Läs en moderniserad avskrift (pdf)

Källa:

Minnesuppteckningar

Bild av en uppteckning Klicka på bilden för förstoring

Uppteckning från Näs

Uppteckning Klicka på bilden för förstoring

Uppteckning från Hammerdal

Uppteckning Klicka på bilden för förstoring

Uppteckning från Berg

Tre uppteckningar av folkminnen rörande sockenlappar.

Uppteckningar är nedskrivna minnen om seder, bruk och företeelser. Dessa kommer från Jamtlì, muséet i Östersund.

Frågor

Arkivfrågor:
Titta på Jonas kontrakt med sockenstämman: 

1. Vad anställdes Jonas till att göra för typ av sysslor? 

2. Fundera över ersättningen han får, kommer den regelbundet som en månadslön gör eller hur är det upplagt? Är det en lön som kan försörja en familj tror du? 

3. Vilka regler finns uppsatta i kontraktet? Är reglerna relevanta för sysslorna?

Diskussionsfrågor:

Titta på uppteckningarna
Uppteckning Näs socken: 
1. Vad säger källan om sockenlappens ställning i socknen?

Uppteckning Hammerdal: 
2. Skiljer sig uppgifterna i uppteckningarna från Näs och Hammerdal åt? Hur då? Varför?

Uppteckning Berg:
3. Utifrån informationen i uppteckningen, hur kan man förstå de regler som är uppsatta i Jonas kontrakt? 

4. Jämför uppteckningen från Berg med Jonas kontrakt, och använd dig av de källkritiska kriterierna. Vilken av källorna är mest trovärdig?

5. Lägg ihop informationen från Jonas kontrakt med det som står i uppteckningarna. Vad säger den sammanlagda informationen du fått om dessa familjers ställning (klass), hur försörjer de sig och sina familjer (ekonomi). Vilka möjligheter tror du att de har att påverka sin situation?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg