Centralt innehåll

Sophia Pålsdotter

  • De nationella minoriteternas situation i Sverige samt den svenska minoritetspolitiken och dess
    framväxt. (Lgr 22, Sh åk 7 – 9)
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar samt kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social bakgrund, generation, kön och sexualitet (Lgy 22, Hi 1b)
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial (Lgy 22, Hi 1a1)
  • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempelvis arkivmaterial (…) som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Lgy 22, Hi 1a2, Hi 1b, Hi 3)
  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, t ex. källkritik (Lgy 22, Sh 1a1)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg