Centralt innehåll

Olof Liljegren

 

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö. (Lgr 22, Hi åk 7 – 9).
  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier´. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor. (Lgr 22, Hi åk 7 – 9).
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar samt kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social bakgrund, generation, kön och sexualitet. (Lgy 22, Hi 1b)
  • Industrialiseringen och demokratiseringen under 1800-1900-talen, samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, t ex. migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Lgy 22, Hi 1 a, 1 b)
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial. (Lgy 22, Hi 1a)
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder (Lgy 22, Hi 1a2, Hi 1 b).
  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, t ex. källkritik. (Lgy 22, Sh 1 a)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg