Carl Magnus Mentzer

  • Historiska perspektiv på urfolket samerna och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige (Lgr 11, Hi åk 7 – 9).
  • Granskning och tolkning av olika slags källmaterial till exempel arkivmaterial (Lgy 11, Hi 1a1).
  • Kritisk granskning, tolkning och användande av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder (Lyg 11, Hi Hi 1a2, Hi 1b).
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar samt kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social bakgrund, generation, kön och sexualitet (Lgy 11, Hi 1b).
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg