Vid den tid då Nils och Britha föddes var det vanligt att man ansåg att missbildningar berodde på något som modern varit med om under graviditeten. Om modern blev skrämd eller bevittnade något märkligt eller otäckt kunde detta påverka barnet i magen, menade man. Under 1700-talet var detta den vanligaste förklaringen bland läkarna.
 
En bit in på 1800-talet förändrades de medicinska uppfattningarna om missbildningar. Man började förklara missbildningarna med sjukdomar som orsakat fel i fostrets utveckling.

teckning, detalj 

Den 20 augusti 1832 föddes Sophia Albertina i Örebro församling. Prästen skrev i doplängden: "Barnet var födt med 2ne hufvuden, af hvilka det ena var dödt outbildadt." Han ritade också denna teckning.

Källa: Örebro kyrkoarkiv volym C:5, Födelse- och doplängd 1817–1834 (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg