Karl och en annan student, Jakob, hade rest över Haderslev i Danmark, Lübeck, Helmstedt och Halle innan de anlände till Leipzig  ”med både bagage och person i välbehållet skick” den 11 juli. Resor kunde vara riskfyllda; Karl vittnar om vagnar som plundrats och köpmän som tagits till fånga.

Dryck ingår inte i avgiften

Karl hade sedan tidigare en magisterexamen från universitetet i Leipzig, men nu skulle han fortsätta sina studier på högre nivå. Om studentlivet berättar Karl att han och andra magistrar bor och äter tillsammans. Var och en har sin egen tallrik och bägare, och dryck ingår inte i avgiften. De 80 studenterna i juridik – ”stormän, riddare, magistrar, prostar, dekaner, kaniker och andra kyrkliga personer” – har tre lärare. Föreläsningarna börjar klockan fem på morgonen och pågår ända till klockan sju. ”Så jag har ändrat mina dåliga sömnvanor till goda”, skriver Karl.

Ett lovvärt liv

Karl ber också om rapporter hemifrån: ”Skriv gärna brev med nyheter och annat jag bör veta åtminstone tre eller fyra eller fler gånger per år, annars blir jag inte nöjd.” Själv förmedlar han nyheter om vad kungen av Polen, (Litauens) storfurste Vytautas, markgrevarna i Meissen och biskopen av Mainz ryktas ha för planer.

Karl verkar nöjd med tillvaron. Han meddelar att förutsättningarna i trakten är goda för allt ätbart, ölet och vinet är gott. ”Det är ett lovvärt liv!” Men han har inte glömt sitt hem uppe i norr. ”Se till så att inte mina tillgångar förstörs av möss och mal” uppmanar han innan han avslutar med ”Hälsa min far, min mor och kantorn!”

Månadens dokument 2024_06

Karl Johanssons brev, daterat 1424 25/7 (SDHK nr 20321), är skrivet på papper och finns bevarat i Riksarkivet i Stockholm.

Månadens dokument 2024_06 baksida

På baksidan syns adressen och Karls sigill, tryckt i papper.

Läs mer

En längre sammanfattning av innehållet i Karls brev finns i Svenskt Diplomatariums register SDHK

Mer om Karl Johansson, hela brevtexten (på latin) med översättning (till engelska) finns att läsa i boken Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages (red. O. Ferm och S. Risberg, 2014), s. 196-202.

Visa alla månadens dokument