Uppvuxen på slottet

Dag Hammarskjöld föddes 1905 i Jönköping. När fadern, Hjalmar Hammarskjöld, år 1907 blev landshövding i Uppsala län flyttade familjen in på Uppsala slott. Fotot visar familjen i församlingsboken. Här ser vi även att fadern med tiden blev stadsminister. 
Församlingsboken Hammarskjöld 
Källa: Riksarkivet i Uppsala, Uppsala domkyrkoförsamling, 1904-1923, A II aa:21.

Studier på Katedralskolan

År 1916 skrevs Dag Hammarskjöld in på Uppsala högre allmänna läroverk, Katedralskolan. Det sägs att Dag under tiden på Katedralskolan inte ska ha varit intresserad av att umgås med de andra eleverna och att få personer kom honom nära under studietiden. År 1923 tog han studentexamen med mycket bra betyg. Dag hade tre äldre bröder. Fadern gjorde en jämförelse när han såg betyget och lär ha sagt ”Åkes var bättre”. Brodern Åke hade enbart stora A:n i sitt studentbetyg. Vid den blå pricken ser ni Dags betyg i betygstabellen.

Betygstabell 

Källa: Riksarkivet i Uppsala, Uppsala högre allmänna läroverk,1923, A3A:5.

Dag påbörjade efter studenten sina akademiska studier vid Uppsala universitet. Han var även förste kurator på Upplands nation.

Begravd på Uppsala gamla kyrkogård

Dag Hammarskjöld blev generalsekreterare för FN år 1953. År 1961 avled han på sin post när det flygplan han satt i störtade i Nordrhodesia (nuvarande Zambia). Det finns teorier om att planet skulle ha skjutits ner. Dag Hammarskjöld begravdes i familjegraven på Uppsala gamla kyrkogården 1961. Han fick en  statsbegravning som direktsändes i TV. I polisens arkiv har man samlat tidningsurklipp rörande begravningen. Här ser ni kortegevägen som på begravningsdagen var kantad av tusentals människor.

Tidningsurklipp Hammarskjöld 

Källa: Riksarkivet i Uppsala, Polisen i Uppsala, 1961, ÖI:16.

Om man vill besöka graven på Uppsala gamla kyrkogård ska man leta efter kvarter 16. Graven har nr 0834C. Gravstenen är ganska anspråkslös.

Minnesmärken

En minnessten finns i Fredens kapell i Uppsala domkyrka, i slottsparken står det en byst av Dag Hammarskjöld och utanför slottet har en ny staty placerats där Dag ses både som barn och vuxen. Efter Dag Hammarskjölds död bytte Stockholmsvägen i Uppsala namn till Dag Hammarskjölds väg. Dag Hammarskjöldbiblioteket inrättades också i Uppsala. Det är idag nordens största FN-depåbibliotek.

 


 

Visa alla månadens dokument