Brevet, som ingår i Gävleborgs läns landskanslis arkiv bland handlingar om emigration, är undertecknat av kyrkoherden Johan Erik Tjerneld i Ovanåker. Ella, som var gift med Doma* Nils Jonsson, skulle bege sig till Nordamerika och hade fått sin makes tillstånd att resa. Hon hade med sig sin äldsta dotter, Ella, som var 13 år vid tillfället, och yngste sonen Nils som snart skulle fylla två år. Men varför skulle Ella lämna sin make och två andra barn och bege sig den långa vägen till Amerika? Jo, det står i dokumentet att Ella "är förvillad af Eric Janssons lärosattser" och även att dottern var "redan smittad, genom Modren, af Eric Janssons villomeningar". Den Eric Jansson som nämns i texten var predikanten Erik Jansson som hade lockat till sig många anhängare i Ellas närhet.

Brev från kyrkoherden i Ovanåker. Källa Gävleborgs läns landskanslis arkiv, volym EVIII 59
Brev från kyrkoherden i Ovanåker som berättar om Ella Anderdotters emigration. Källa: Gävleborgs läns landskanslis arkiv, volym EVIII:59.

Predikanten Erik Jansson

Erik föddes 1808 i Biskopskulla församling och var från 1844 bosatt i Forsa församling i Hälsingland, ungefär 10 mil från Ovanåker där Ella levde. Efter en tid av religiösa grubblerier hade Erik börjat predika på väckelsemöten där han kom att gå till angrepp mot kyrkan och dess läror. För Erik handlade allt om bibeln och alla andra religiösa skrifter menade han var djävulens redskap.

Predikningarna kunde vara i mer än fem timmar och när anhängarna nekades nattvarden i kyrkan så bröt medlemmarna sig ut och bildade en egen sekt – Erik-jansarna. Efter att gruppen anordnat bokbål med religiösa skrifter, bland annat i Alfta i juni 1844, blev frågan om Erik Jansson och hans anhängare föremål för många kyrkorådssammanträden runt om i Hälsingland och till och med rannsakning vid ett urtima ting i Delsbo. Till slut såg gruppen bara en lösning, nämligen att lämna Sverige för Amerika med sin friare syn på religion. Så blev det och Erik kom dit på sommaren 1846 och började bygga upp kolonin Bishop Hill tillsammans med andra medlemmar i sekten.

Livet i kolonin kom att bli dramatiskt för medlemmarna som inte alltid höll med om Eriks visioner och till slut dödades Erik Jansson den 13 maj 1850, några dagar efter att Ella lämnat Ovanåker. Vad som hände med Ella och hennes barn när de väl nått Amerika vet vi ingenting om.

Läs mer om Erik Jansson i Svenskt Biografiskt lexikon: https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12046* Doma är ett gårdsnamn och används som officiellt namn framför förnamnet. Detta var vanligast i Dalarna, men förekom även i Hälsingland.

 

Visa alla månadens dokument