IT-kommissionen var egentligen fyra statliga kommittéer tillsatta av regeringen för att agera rådgivare i IT-relaterade frågor. Den första upplagan tillsattes i mars 1994 och agerade under ledning av självaste statsministern Carl Bildt (som för övrigt var den första regeringschef att skicka ett e-postmeddelande till en annan regeringschef).

Uppdrag för IT-kommissionen

Kommissionens övergripande uppgift var att analysera informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen. Den första kommissionen såg satsningar inom utbildnings- och skolväsendet som mest relevanta och låg även bakom den så kallade ”hem-PC-reformen”. Den fjärde IT-kommissionen blev den mest långlivade, verksam mellan 1998 och 2003, och nu låg fokus på digital infrastruktur och utbyggnaden av bredband. Under tidigt 2000-tal identifierades behovet av ett verktyg för att testa bredbandsuppkopplingen i hemmen.

 

CD-skiva och datadiskett 

Bild: Leveransmedia för TPTEST. Foto: Emre Olgun

 

Bredbandskollens föregångare

För att möjliggöra mätning av bredbandshastigheten utvecklades ett verktyg. TPTEST, eller The Internet performance test suite, lanserades med ett pressmeddelande den 29 augusti 2001. Verktyget möjliggjorde mätningar i dels ett förenklat läge och dels ett lite mer avancerat, dess masterserver var placerad vid en nationell knutpunkt i Stockholm. TPTEST blev en succé och år 2005 gjordes det dagligen över 25.000 hastighetstester. Bredbandskollen, dagens motsvarighet när det kommer till test av internethastigheten är en direkt arvtagare till TPTEST.

 

Skärmbild av dialogfönster från programmet TPtest 

Bild: Skärmbild TPTEST i standardläget.

 

IT-historia – viktig men inte alltid snygg på bild

Som nämnts har Riksarkivet tagit emot digitalt födda handlingar sedan 1970, arten och innehållet i dessa handlingar visar upp samma variation som Riksarkivets övriga material. Bland det digitala materialet finns allt från kartläggningar av skolkuratorers arbetstid 1969, statistikregister från SCB till hemsidan för Linnéåret 2007. Handlingar som kanske aldrig kan bli lika bildsköna, och inte omgärdas av samma romantiska skimmer, som ett snyggt avbildat 1600-talsdokument men vars plats i dokumentationen av vårt lands historia är minst lika viktig.

Arkivet efter den andra, tredje och fjärde IT-kommissionen överlämnades till Riksarkivet 2003 (den första kommissionen var en myndighet inom regeringskansliet, som inte omfattas av Riksarkivets tillsynsansvar). I arkivet återfinner vi alltså, förutom 129 stycken pappersvolymer, även verktyget TPTEST, ett stycke synnerligen viktig svensk IT-historia.

 

Skärmbild av dialogfönster från programmet TPtest

Bild: Skärmbild TPTEST.

Visa alla månadens dokument