År 1945 hade Gustav Vasas grav öppnats och undersökts och året därpå fick allmänheten möjlighet att beskåda kvarlevorna. Det blev en lång kö vid förevisningen den 28 februari 1946. Som ni ser är det en kall dag med snö på marken. Människorna i kön är varmt klädda men ser ändå ut att frysa. Hela 8 000 personer passerade förbi graven!

Lång kö vid domkyrkan den 28 februari 1946. Foto: Uppsala Bild.
Lång kö vid domkyrkan den 28 februari 1946. Foto: Uppsala Bild.

En fruktansvärd tandvärk

Professor Martin Olsson ledde undersökningarna av Gustav Vasas kvarlevor. Graven undersöktes även med röntgen. Av undersökningarna framkom bland annat att Gustav Vasas underkäke hade kraftiga spår av inflammationer. Här saknas även de flesta av tänderna, vilket kan ses på fotografierna. Gustav Vasa måste helt enkelt ha lidit av en fruktansvärd tandvärk. Han dog den 29 september 1560, 64 år gammal. Begravning ägde rum i Uppsala domkyrka den 21 december samma år. Gustav Vasa hade själv hade valt att bli begravd här.

Kungens kvarlevor 1946. Foto: Åzelius.
Kungens kvarlevor 1946. Foto: Åzelius.

Regalierna finns i Uppsala domkyrkas skattkammare

Regalierna som togs ur graven vid gravöppningen 1945–46 finns idag i Uppsala domkyrkas museum, Skattkammaren. På fotografierna ligger de fortfarande kavar i kistan. Vi kan konstatera att kronan sitter kvar på Gustav Vasas huvud. Svärdet ligger ovanpå kroppen liksom spiran.

Kungens kvarlevor 1946. Foto: Åzelius.
Kungens kvarlevor 1946. Foto: Åzelius.

Nationaldagsfirande

För 500 år sedan, rättare sagt den 6 juni 1523, valdes Gustav Vasa till svensk kung på riksdagen i Strängnäs. Sedan 1983 har datumet status som Sveriges nationaldag och är sedan 2005 även nationell helgdag. Tidigare firades den 6 juni enbart som "svenska flaggans dag". Det började med att det år 1893 hölls en vårfest på Skansen i Stockholm som avslutades med en stor flaggfest den 6 juni. Samma datum år 1809 skrev även riksdagen under regeringsformen som lade grunden för det moderna Sverige.

Källa: Riksarkivet i Uppsala, Uppsala domkyrkas arkiv, Librariet, Fa 4b 19:33

Visa alla månadens dokument