Länkarna i texten går till bilder i Nationell Arkivdatabas (NAD) på webbadressen sok.riksarkivet/nad.

Under den stora emigrationen från Sverige till Nordamerika cirka 1850–1920 uppstod ett antal företag, så kallade emigrantagentfirmor, som sålde resor till emigranter. Från ett av dessa företag, Bröderna Larsson & Co, finns ett bevarat företagsarkiv.

Brev från predikant i Nås

I arkivet finns 10 000-tals brev från blivande emigranter som efterfrågar information om tider och priser för resor till USA. Den 9 juli 1896 kom ett brev till firman som skiljde sig från mängden:

“Vi äro här ett sälskap utgörande emmelan 30 a 40 personer inberäknade barn som ämnar att resa till Joppe (numera Jaffa i Tel Aviv) och derifrån till Jerusalem. Jag vill fråga eder om ni vet om någon ångbåt som brukar att gå från Göteborg till Medelhafvet med last. Vi vilja vara nöjda med simpel 2dra klass.”

 

Emigrantbrev från Göteborg

Exempel på brev ur arkivet efter Bröderna Larsson & Co. Fotograf: Karl-Magnus Johansson.


Brevskrivaren förstod säkert att det kunde vara en riskabel affär att ordna en sådan resa och tipsar därför om hur ett rederi skulle kunna göra vinst på att ta sällskapet till Jaffa genom att även frakta varor:

“mycket svenskt passande jern och virke brukas i Palestina årligen som inskeppas från Austria och Frankrike … sådant kunde afyttras utan svårighet i Joppe. Och en last med hvete kunde fås tillbaka.”

Brevet är skrivet av väckelsepredikanten Olof Larsson. Han var född i Bohuslän men hade varit i Amerika i många när han 1889 anlände till Nås socken i Dalarna. Där började han förkunna sin tro och fick en trogen följarskara. Han återvände till USA men behöll kontakten med församlingen i Nås. I början av 1896 skrev han till dem med en uppmaning om att följa med honom till Jerusalem för att bilda en koloni och invänta Jesus återkomst. När han senare samma år kom tillbaka till Nås var några familjer, sammanlagt 37 personer, beredda att bryta upp med livet i hembygden och ge sig iväg till Palestina.

Emigrantfirman avrådde från resan

Historien om Olof och Nåsborna som reste till Jerusalem blev inspirationen till en av Selma Lagerlöfs mest kända berättelser. Den utkom som romansviten Jerusalem 1901–1902 och har filmatiserats vid flera tillfällen.

Emigrantagentfirman Bröderna Larssons svar till Olof Larsson var allt annat än tillmötesgående:

“Jag vill på det bestämdaste afråda eder från eder omskrifna Joppe och Jerusalemsresa, ty ni kan aldrig utföra en dylik. En á två personer har svårt nog att taga sig fram på dylika resor och huru tror ni då det skall gå med det sällskap på 30–40 personer, som medför barn och qvinnor? Det fins inga ångare som gå direkt från Göteborg till Joppe. Är tokerier att tänka få hvetelast från Joppe till Göteborg, ty billig hvete fins på närmare håll i öfverflöd.”

Firman förklarar dock att den nog skulle kunna ordna med resan men för att ens påbörja arbetet krävde de en deposition på hela 1000 kr.

Göteborg - Antwerpen - Jaffa

Olof Larsson hade bara några månader tidigare själv rest med ett amerikanskt sällskap på 80 personer till Palestina. Han kunde därmed självsäkert svara att Bröderna Larssons avrådan var överflödig. Av den fortsatta konversationen mellan parterna framgår att predikanten även vänt sig till andra agenter och redare.

Några veckor senare kom Nåsborna att avresa från Göteborg till Antwerpen där de fick gå ombord på ett annat fartyg som skulle ta dem vidare till Jaffa. Den 14 augusti 1896 ankom de till Jerusalem för att förenas med den amerikanska kolonin som Olof Larsson sedan tidigare hade kontakt med. De flesta av dem som lämnade Nås 1896 kom att leva resten av sina liv i Jerusalem.


 

Visa alla månadens dokument