Denna fjäderpenna, sannolikt från 1700-talet, hittades av arkivarien Ulf Berggren i Slottsarkivet i Strömsholms och Kungsörs stallstats handlingar. Den låg i serie G Räkenskaper, volym 52 från åren 1787-1788. När Ulf sökte i 1787 års räkenskaper och öppnade uppslaget med verifikation nr 237 och nr 238 låg fjäderpennan där i väl bevarat skick. Varför den har blivit kvar, eller om den lagts dit senare, är höljt i dunkel.

Kungliga hovstallets arkiv

Strömsholms och Kungsörs stallstat ingår som en del i Kungliga hovstallets arkiv. Den största delen utgörs av Kungl. Maj:ts hovstall. Det finns även drottningars, furstliga personers med flera hovstalls arkiv, bland annat Strömsholms och Kungsörs stallstat. Det sistnämnda arkivet innehåller främst räkenskaper från 1662 till och med 1810. Exempel på vad räkenskaperna kan innehålla är lön till personalen, inköp av havre, halm och hö, utbetalningar till olika personer i form av havre och hö, reparationer av byggnader, vagnar och kälkar samt försäljning av hästar. Kungliga hovstallets arkiv förvaras i Slottsarkivet som är beläget i Kungliga slottet i Stockholm.

Fjäderpenna i räkenskaper (lågupplöst)

Foto Ulf Berggren

Visa alla månadens dokument