Riksarkivet förvarar främst arkivhandlingar från svenska statliga myndigheter, men har även ett stort antal arkiv som har levererats från till exempel föreningar, enskilda personer, företag och gårdsarkiv. På Riksarkivet i Vadstena bevaras arkivet för Göta kanalbolag med över 200 hyllmeter dokument och ett stort antal handritade kartor. Här kan man bland annat ta del av Baltzar von Platens brev och hans minnesanteckningar. Breven berättar om hans ihärdiga arbete med att dag för dag staka ut sträckan för kanalen, vilket han gjorde tillsammans med en av dåtidens främsta ingenjörer och kanalbyggare, skotten Thomas Telford.

Det enorma projektet inleddes 1810 och år 1832 stod kanalen helt färdig. Redan år 1822 öppnades dock västgötalinjen för trafik, det vill säga förbindelsen mellan Vänern och Vättern. Detta 200-årsjubileum firas under hela 2022.
 
von Platens brev

Baltzar von Platens brev. Foto: Anneli Petersson.

I ovanstående dokument daterat den 9 augusti 1808 kan man läsa om hur efterlängtad Thomas Telford var av von Platen:

"Änteligen ankom Telford i går från England öfer Götheborg och i dag äro vi i fullt arbete med Canal stakningen. Denna lyckliga händelse som jag skyndar Communicera [...]"

Telford reste från hamnen i Leith i Skottland den 28 juli 1808. Resan tog bara sex dagar, och den 8 augusti sammanträffade han med von Platen vid Sätra bruk i Västergötland. De gav sig iväg redan dagen därpå för att besiktiga och staka ut kanallinjen.

Bland dokumenten kan man även läsa om vikten av att det skulle vara det absolut senaste ifrån England då det gällde tekniken.

Ett pågående projekt med transkribering av Platens brev med stöd av Gustaf Fjetterströms stiftelse för arkivvetenskaplig forskning kommer att slutföras under året. Förhoppningsvis kan breven därefter finnas tillgängliga på Riksarkivets webbplats.

Bron/Slussen i Forsvik

Slussen i Forsvik var den första som färdigställdes längs hela Göta kanal, år 1813. Här finns även Sveriges äldsta järnbro, konstruerad utifrån Thomas Telfords ritningar. Foto: Anneli Petersson.

Karta över Mem och Slätbaken

Karta över Mem och Slätbaken, där kanalen ansluter till Östersjön. Foto: Anneli Petersson.


Källa

Göta kanalbolags arkiv, Vol.BI:1, Vol.FIc:2, (P:XI)
Strömbäck, Lars (1993), ”Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal”. Symposion Graduale.
AB Göta kanalbolag

Visa alla månadens dokument