Peruken började brinna

Den 19 juli 1752 var det ett häftigt oväder med regn och åska i Alva socken. Vid 12-tiden på söndagen när gudstjänsten pågick var ovädret över kyrkan. Åskan slog ned och en stor del av kyrktornet splittrades, brädor i kyrktaket lossnade. En del av blixten tog sig in genom kyrkdörren och ljungelden antände kyrkoherdens peruk och avsvedde hans hår när han stod i predikstolen. Kyrkan fylldes med tjock rök och svavellukt.

Alva kyrka på Gotland. 

Alva kyrka cirka 1900. Fotograf okänd.


Äldsta beskrivningen av mun mot mun-metoden?

Inte bara prästen utan flera i församlingen blev träffade och två män och en kvinna fick bäras ut avsvimmade innan man i tumultet kom på att kyrkoherden saknades. Han påträffades, enligt källan, död i predikstolen och bars in i prästgården. I 45 minuter försökte man få liv i prästen genom  ihärdigt blåsande uti munnen, enligt vissa källor ska detta vara ett av de första beläggen för att mun mot mun-metoden var känd och tillämpades. Efter 3/4-dels timma vaknade den ”bortdånade” prästen. Enligt rapporten hade han fått fullt av märken på kroppen av nedslaget. Händelsen ansågs märkvärdig och uppmärksammades av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien i dess tryckta handlingar året därpå, där återges också fler uppgifter om händelsen.

Del av bokrygg. En volym ur Alva kyrkoarkiv.  

Alva kyrkoarkivs äldsta statistiska tabeller.

 

Tabellerna en värdefull källa

De befolkningsstatistiska tabellerna i kyrkoarkiven är en både intressant och värdefull källa till livet i socknarna. Tabellerna som bevaras i serie G i kyrkoarkiven finns från 1749 när Tabellverket, numera Statistiska Centralbyrån, SCB, grundades och skulle skickas in varje år från respektive församling. Här noterade prästerna bland annat antal död- och levande födda barn, antal döda med dödsorsak och antal män och kvinnor i församlingen uppdelade efter ålder. Prästen kunde också notera märkliga händelser som hänt i socknen under året, om sjukdomar och farsoter bland både människor och djur och kunde också beskriva om exempelvis skörden eller fisket varit ovanligt bra eller dåligt. Troligen var det kyrkoherden själv som i de statistiska tabellerna fick rapportera om den märkliga händelsen i Alva.

Uppslag ur Alva kyrkoarkiv volym G:1 där blixnedslaget och dess konsekvenser beskrivs.  

Del av uppslag där händelsen från 1752 återges. Sannolikt är det den blixtnedslagsdrabbade prästen som hållit i pennan.

 

Källor:
Alva kyrkoarkiv, volym G:1, Befolkningsstatistiska tabeller 1749-1773.
Artikel av Gunnar Fritzell i Gotlands Allehanda 1959-10-24.

Visa alla månadens dokument