Sverige erövrade under 30-åriga kriget Pillau från kurfursten av Brandenburg. Pillau var en plats av stor strategisk betydelse på grund sitt läge i sydöstra Östersjön. Svenskarna kunde nu kontrollera sjöfarten in till handelsstaden Königsberg (dagens Kaliningrad). Vid Sveriges angrepp på Preussen 1627 gick trupptransporterna via Pillau som blev en viktig svensk stödjepunkt i Östersjön.

Akvarell över segelfartyg och mindre båtar på väg genom ett smalt inlopp till en bukt. På båda sidor av sundet ligger segelfartyg och mindre båtar. På land syns befästningar och i bakgrunden kullar med byggnader. 

Krigsarkivet Sveriges krig: 01:133 Georg von Bornertsch

Akvarellen över Pillau är gjord i slutet av 1620-talet. Svenskarnas nybyggda befästningar bevakar det trånga inloppet där fartyg av flera nationaliteter trängs.

Den första örlogsflaggan

Om man tittar närmare på fartygen på bilden så ser man att tre av de svenska fartygen har tretungad örlogsflagga medan två har tvärskuren nationsflagga. Detta är första gången som den svenska tretungade örlogsflaggan avbildas i färg. Under 1620-talet hade denna flagga börjat användas, men det fanns ännu inget reglemente för vilken flagga flottans fartyg skulle föra.

Detalj av akvarellen ovan. Segelfartyg med svenska flaggor i masttopparna. 

Först 1663 kom en förordning där det bestämdes att den tretungade blågula flaggan enbart fick föras av kronans fartyg. Handelsfartyg som tidigare ofta använt den tretungade flaggan förbjöds nu att göra detta. Förbudet upprepades vid åtskilliga tillfällen, så troligen efterlevdes det dåligt.

Spionen i Pillau

Sjökort som visar kust med befästningar och andra byggnader. Ett segelfartyg passerar genom ett smalt sund. 

Krigsarkivet Handritade kartverk 28:11 Frederick Getkant

Nästa karta över Pillau ritades 1625, året före svenskarnas erövring, av den preussiske kartografen Frederick Getkant. På kartan står:

"Författaren ritade kartan år 1625 och kontrollerade den nu år 1634, då han i hemlighet var på platsen förklädd till fiskare."

Enligt Getkant hade svenskarna raserat gamla befästningar och anlagt nya ”för att så mycket bättre kunna beskjuta de inseglande”. Befästningarna syns på båda kartorna. Om någon undrar varför Getkants karta finns på Krigsarkivet så togs den som krigsbyte i Warszawa 1655.

Svenskarnas tid i Pillau blev inte lång, staden återlämnades 1635 till Brandenburg. Idag heter den Baltijsk och är Rysslands västligast belägna stad samt en viktig bas för den ryska Östersjöflottan. Pillau är alltså fortfarande av strategisk betydelse.

Källor

Broomé Bertil; Nils Stiernsköld (1950)
Ehrenswärd, Ulla; Militärens kartor röjer vägen (2006)
Néveus, Clara; Svenska flaggan : historik och utveckling i praxis och lagstiftning (1993)
Svenska flottans historia, band I:2 (1945)

Visa alla månadens dokument