Under sommaren 1673 stod tjugofem personer inför rätta vid Svegs tingslag i Härjedalen. De skulle enligt anklagelserna bland annat fört med sig barn till Blåkulla, deltagit i häxsabbater och gått i förbund med Satan. Två av dem dömdes till döden: Den 50-åriga änkan Gertrud Jonsdotter och Sigrid Eriksdotter, 70 år, båda från byn Älvros. Straffet för en häxa var halshuggning och att sedan brännas på bål.

Äldre, handskrivet papper 

Källa: Kammararkivet, Landboken för Gävleborgs län, 1674, Riksarkivet

Bödelskvittot

Bilden ovan visar kvittot från bödeln efter att Gertrud Jonsdotter och Sigrid Eriksdotter avrättats 1674. Innehållet är följande:

Bekiennes iagh Johan Olofsson skarprättare
I Hussvald att hafwe bekommit på min
Lön för twenne afrättade trolkonor i Elfross
15. Dr kopp. m:tt af vällärde her Olof datum
Den 12 januarij 1674
-: 15 dal:r k:mt     Johan (hans bomärke) Olofsson

Vittne  Jon Budde                             Testor
och Gunbiörn                        Martinus Bullernaesius
                                                                                        K:e  Suegh
                                                                                   (Sigill)

Barn som vittnen

Häxprocesserna i Sverige som varade åren 1668 – 1676, drog igång en masspsykos på flera orter i landet. Och i de flesta fallen fungerade barn som huvudvittnen i rättegångarna. Vårt exempel är inget undantag. Gertrud Jonsdotter anklagades av sin egen 12-årig dotter och Sigrid Eriksdotter anklagades av sitt 10-åriga barnbarn. Det är ingen vågad gissning att barnen både skrämdes och fick god hjälp av vuxna förhörsledare.

Besök i Blåkulla bestraffades med döden

Vad hade dessa kvinnor då gjort?  Jo, de hade tagit med sig barnen – vittnena till Blåkulla! Väl där fick flickorna se hur kvinnorna svor in sig till Satans värld på olika sätt.

Många av barnvittnenas berättelser är mycket detaljrika, med grova och bisarra skildringar. En del häxor föder exempelvis barn som de sedan kokar ner till en magisk salva som används för att kunna flyga på både levande och döda ting. Sigrid Eriksdotter använde sig enligt rätten av befallningsmannens oxe för sin resa till Blåkulla.

Ett erkännande ledde till himlen

Det var inte konstigt att Gertrud och Sigrid nekade till anklagelserna. Ingenting var sant och dödsstraff väntade. Ett erkännande gav syndernas förlåtelse. Dödsstraffet kvarstod men själen var räddad till evigheten.

Att hålla förhör med inslag av tortyr sågs inte som något grymt. Man hjälpte ju faktiskt ”häxan” att komma till himlen. Sigrid och Gertrud gav till sist vika. Den 12 januari 1674 halshöggs de av skarprättaren Johan Olofsson från Hudiksvall.

300 avrättades för häxeri

Under åren 1668-1676 avrättades mer än 300 personer i Sverige för häxeri. De flesta var kvinnor, men även barn och någon enstaka man följde med på bålet. Den sista kvinnan i Sverige som avrättades för trolldomsbrott var Anna Eriksdotter från Eskilstuna. Dödstraffet för trolldom avskaffades 1779.

Visa alla månadens dokument