På grund av förändrade levnads- och konsumtionsvanor hos svenska folket efter Andra världskriget steg efterfrågan på industriellt tillverkade och förädlade livsmedel. Arbetstidsförkortning, nya levnadsmönster och ökat kvinnligt förvärvsarbete var bakomliggande faktorer. Välståndet steg och familjernas standard förbättrades. Fritiden fick högre prioritet, hem- och hushållsarbete skulle förenklas, vilket ledde till att förbrukningen av hel- och halvfabricerad mat ökade. Det var inte enbart de privata hushållen som visade intresse för industriellt tillverkade livsmedel, utan även den växande offentliga sektorn som skolor, sjukhus och försvar bidrog till ökad efterfrågan.

Konservföretaget Felix tillkomst

Denna utveckling gynnade konservföretaget Felix i Eslöv. Företaget var en vidareutveckling av ättiksspritföretaget P. Håkansson, som hade funnits i staden sedan 1874. På grund av minskad hemkonservering i slutet av 1930-talet fick företaget svårt att finna avkastning för sin ättika och man beslöt istället satsa på egna grönsaksinläggningar. År 1938 knöts tjecken Herbert Felix (1908-1973) till företaget och blev chef för den nystartade gurkavdelningen. Herbert Felix kom från staden Znaim i södra Tjeckoslovakien och hade tidigare arbetat på sin faders konservfabrik där, bland annat med gurkförsäljning till Sverige. Under det oroliga förspelet till Andra världskriget valde Herbert Felix och hans svenska hustru att flytta till Eslöv och Sverige.

Efter att ha lett konservfabriken i Eslöv under det inledande skedet lämnade Herbert Felix Sverige 1943 för att åka till England och som frivillig tjeckisk officer ingå i de allierade styrkorna. Efter krigsslutet 1945 återgick han som ledare för konservfabriken.

Testamentet

Herbert Felix tanke med dokumentet, som omfattar 31 sidor, var att om det skulle hända honom något, skulle dokumentet utgöra ett ”testamente” för de som fanns kvar att ta hand om företaget. Här finns nedtecknat allt han lärt sig om den för företaget så viktiga gurkodlingen; vilka gurkfrön som skulle inköpas och av vem de skulle inköpas, till hans personliga synpunkter på hur olika delar i företagets verksamhet bör skötas under hans frånvaro. Testamentet är hämtat ur AB Felix arkiv, volym F 4:1, Riksarkivet i Lund.

 

Felix testamente (1)

 

Felix testamente (2)

 

Herbert Felix

Herbert Felix. AB Felix chef under tiden 1939-1964. Fotograf okänd. © 2022 Orkla. All rights reserved. Publicerad med tillstånd från Orkla.

 


 

Visa alla månadens dokument