Anders Bergmans namnteckning och sigill på hans ansökan om konkurs den 9 november 1767.

Svenska Ostindiska Kompaniet var ett göteborgsbaserat handelskompani som 1731-1813 hade svenskt monopol på handel med Östasien, framför allt Kina. Resorna dit, tur och retur, tog vanligtvis ett och ett halvt år. De mest lyckade expeditionerna inbringade stora förmögenheter genom handel med bland annat te, porslin, siden och kryddor.

Men det gick inte lika bra för alla inblandade. En del fick sätta livet till under resorna, andra fick problem efter hemkomsten. En av dem var Anders Bergman från Göteborg. Under 1760-talet gjorde han två resor till Kina med skeppet Stockholms slott som buteljör, vilket betyder att han ansvarade för mat och dryck ombord. Utöver de ostindiska resorna var årtiondet för honom kantat av sorger och problem.

Dödsfall och osålt porslin

Under åren mellan Anders Bergmans resor till Kina dog två av hans barn. Och när han i augusti 1767 återvände från sin andra resa drabbades han av ekonomiska problem och tvingades "uti diup ängslan och sorg" ansöka om konkurs. Inför resan hade han lånat mycket pengar då han för egen räkning tänkt transportera varor från Kina. Men vid hemkomsten fick han inte ens inköpspris för de varor han lyckades sälja. Och mycket blev osålt - i konkursaktens förteckning över Bergmans tillgångar listas en stor mängd kinesiskt porslin, bland annat 3 700 tekoppar med fat.

Året efter konkursen blev han änkeman då hans hustru dog av "tärande sjukdom", bara en vecka efter att hon fött sonen Johannes.


Snusproduktion för att försörja familjen

Decennieskiftet kom med förändringar i Anders Bergmans liv. År 1770 gifte han om sig med änkan Christina Ahrenberg. Hon hade ärvt en fastighet i staden, och Anders Bergman kom nu på fötter igen och blev husägare. Familjen behövde inkomster och därför skaffade han en snuskvarn. I arkivet från Hallrätten i Göteborg finns hans ansökan om tillstånd att få tillverka och sälja snus “under hopp att kunna i denna swåra tiden förtiena någon liten penning til min och de minas räddning”. Begäran godkändes och redan 1772 tillverkade han drygt 200 kg snus.

Fem år senare avled Anders Bergman, 53 år gammal.

Första sidan av konkursaktens förteckning över Anders Bergmans skulder visar vilka han lånat pengar av för att kunna köpa ostindiska varor.
Första sidan av konkursaktens förteckning över Anders Bergmans skulder visar vilka han lånat pengar av för att kunna köpa ostindiska varor.
 

Källa:

Göteborgs rådhusrätt och magistrats arkiv före 1900, E VI a: 18 (Konkursakter 1767). https://sok.riksarkivet.se/arkiv/IN75hfyxweZJUG018W43t3


Vidare läsning:

Aktuell forskning om Sveriges roll i den ostindiska handeln under 1700-talet i Riksarkivets webbutik: https://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/bocker/sverige-och-svenskarna-i-den-ostindiska-handeln.html


 

Visa alla månadens dokument