Tillståndsbevis 

I Örebro startade Sören Klippfjell den 1 maj 1970 Gay Power Club 1.  Syftet med den nya föreningen var att den skulle jobba aktivt med homosexuellas rättigheter genom att sprida information till allmänheten och till arbetsplatser om homosexualitet.
Några av medlemmarna i Örebroklubben var också medlemmar i RFSL och till RFSL:s årsmöte 1971 hade en medlem därifrån lämnat in en motion om förändrade arbetsmetoder för RFSL. Ett av kraven i motionen var anordnandet av demonstrationer.
RFSL:s årsmöte var dock inte redo att gå de yngre aktivisterna till mötes. I årsmötesprotokollet omnämns att den nyvalda ordföranden i RFSL, Barbro Sahlin, inte trodde ”vi är mogna för sådana aktioner ännu”. I stället ökade aktivisterna trycket utifrån genom att kalla till en samarbetskonferens, en ”homofil kongress”, i Uppsala den 20-23 maj 1971.

Den 15 maj håller Gay Power Club 1 i Örebro så den första demonstrationen för homosexuellas rättigheter i Sverige. I Norden. Och till och med den allra första i Europa.

Denna den första demonstrationen i Sverige uppmärksammas av lokalmedia. Vid demonstrationen deltar 12 personer enligt Nerikes Allehanda. De går med plakat som påpekar att 250 000 svenskar är homosexuella, kräver en objektiv sexualundervisning och att särlagstiftningen ska bort. Kraven återkommer sedan under alla 1971 års aktioner.

Helgen efter, den 20-23 maj, hålls en konferens för homosexuella, där RFSL och olika fristående mer radikala grupper diskuterar hur kampen ska föras. Konferensen var öppen för alla intresserade, oavsett medlemskap i någon organisation, och kom att präglas av starka motsättningar mellan RFSL:s företrädare och de mer radikala aktivisterna. Resultatet av konferensen blev att en kommitté utsågs med uppgift att utarbeta nya stadgar för RFSL och komma med förslag till förändrade arbetsformer.
RFSL gav sitt passiva stöd till arbetsgruppens arbete, som tilläts arbeta självständigt med att bland annat inrätta en telefonjour och börja uppvakta olika myndigheter om homosexuellas situation.
Under paroller som ”gay power” hölls även, i anslutning till konferensen, en demonstration. På lördagen demonstrerade en stor del av kongressens deltagare, inklusive nordiska gäster, genom Uppsala med samma plakat som använts i Örebro.
Kongressen och demonstrationen uppmärksammas i flera dagstidningar. Där uppges att det var ett 30-tal som gick med i demonstrationståget.

Ansökan tillståndBaksida ansökan tillstånd

 

Källor:
Bilder: Tillståndsbevis demonstration, Ansökan om tillstånd, Polismyndigheten i Uppsala distrikt, EIA:127
Bakgrundsuppgifter hämtade från wikipedia, QX och RFSL

Visa alla månadens dokument