Sovjetunionens ledare Nikita Chrusjtjov, som i Sverige fick smeknamnet Krusse, kom tillsammans med en stor delegation på statsbesök till Sverige den 22 juni 1964. Statsbesöket som varade till den 27 juni krävde en säkerhetsorganisation av mått som Sverige nog aldrig skådat.

Vi fokuserar här på besöket i Södermanland. Torsdagen den 25 juni klockan 10.25 skulle hela den ryska delegationen landa på dåvarande F 11, nuvarande Skavsta flygplats. Kortegen tog bakvägen ut från flygfältet och färdades till besöksmålet Oxelösunds järnverk. Under tiden i Oxelösund gjorde Nina Chrusjtjova ett besök i en villa för att titta på hur en medelsvensson bodde. Från Oxelösund åkte man klockan 14.30 till Hagbyberga säteri, där man stannade till för studier av jordbruket samt buffé. Sedan åkte delegationen till Harpsund där middag och övernattning hos statsminister Tage Erlander väntade.

Schematisk skiss (1) beträffande ministerpresidenten Chrustjovs besök i Södermanlands län den 25 och 26 juni 1964. 

I Stadsfiskalen i Nyköpings arkiv finns en volym med handlingar och kartor från organiserandet av bevakningen av kortegevägen. Man placerade ut polismän med 200-300 meters avstånd längs hela färdvägen och de skulle om möjligt ha ögonkontakt med varandra. De hade förtäring med sig och vid lunchtid fick de smörgåsar och kall dryck av Nyköpings lottakår.

Schematisk skiss (2) beträffande ministerpresidenten Chrustjovs besök i Södermanlands län den 25 och 26 juni 1964. 

I volymen står såväl vilken klädsel som var anbefalld, som exakt var alla stod. För att ha tillräckligt många poliser längs kortegevägen fick man förstärkning från Eskilstuna. På järnverket sköttes bevakningen av polis från Stockholm, vilken också bemannade kortegen.

Kommenderingsorder beträffande ministerpresidenten Chrustjovs besök i Södermanlands län den 25 och 26 juni 1964. 

En skiss över kortegens sammansättning finns. Där framgår att en reservstyrka färdades cirka en mil före huvudkortegen och skulle kunna sättas in för att snabbt lösa uppkomna problem. Förpatrullen som befann sig 200–5000 meter före huvudkolonnen hade som uppgift att kontrollera att kortegen skulle kunna ta sig fram störningsfritt. Efter Chrusjtjovs bil, som var omgiven av sju polismotorcyklar, kom två bilar med svensk och rysk säkerhetspolis. Därefter följde alla bilar med resten av följet, inklusive läkare och sjuksköterska. Sist i hela kortegen fanns dels tre polismotorcyklar som skulle förhindra andra fordon att köra om kortegen och dels en buss som hämtade upp posterna längs vägen.

Kortegeskiss beträffande ministerpresidenten Chrustjovs besök i Södermanlands län den 25 och 26 juni 1964. 

Det som bäst stannade kvar i folks minne av detta vackra sommardygn i Södermanland var statsminister Tage Erlanders roddtur med Chrusjtjov, i den berömda Harpsundsekan.

På bilden ses Nikita Chrusjtjov, Sovjets parti- och regeringschef tillsammans med Sveriges statsminister Tage Erlander samt en tolk roendes en eka vid Harpsund. 

Bild: Den mest berömda roddturen vid Harpsund av dem alla. Nikita Chrusjtjov, Sovjets parti- och regeringschef tillsammans med Sveriges statsminister Tage Erlander samt en tolk.
Fotograf: Arne Schweitz/Scanpix
Källa: svd.se

 

Månadens dokument maj 2021
Stadsfiskalen i Nyköping, Ö 1:1

Visa alla månadens dokument