Under signum J i kyrkoarkiven finns kungörelser, ett ibland förbisett men intressant material som kan ge färg och liv åt släkt- eller hembygdsforskningen.

Här några exempel ur Fogdö kyrkoarkiv från 1877:
Ett handskrivet brev

I en anteckning skriven av församlingens pastor C. W. Liljeqvist daterad Fogdö den 11 mars 1877 står ”Som understundom oordning och försumlighet förekommer vid fullgörandet av skyldigheten att verkställa ringning till gudstjänsterna, så erinras och uppmanas härmed vederbörande att denna skyldighet med ordning och punktlighet fullgöra”.
Det hela har kanske sin förklaring då det i husförhörslängden framgår att församlingens klockare, organist och skollärare Robert Lindqvist avlidit i augusti året innan.
Torparen Johan Erik Andersson i Lustigbo, Ängsö socken kommer pga dödsfall och upphörande av jordbruk, tisdagen den 22 maj genom frivillig auktion till den högstbjudande försälja: guld, silver, tenn, koppar, mässing, bleck och järnsaker, bord, stolar, sängar och soffor, en skänk, flera stycken skåp, väggur, linne- och sängkläder, glas och porslin, spannmålslårar, slipsten med vev, kör- och åkerredskap av alla sorter, en häst, två svin, tre kor, en tacka med lamm och 10 stycken höns, samt den dödes utmärkt behållna kvinnsgångkläder. (17 maj 1877)

Ett brev Klicka på bilden för förstoring
1877 års 1:a klass beväringsynglingar kallas till mönstring i Strängnäs. Kallade är: Lundby, son Johan Alfred Ölin, Tuna, skomakaren Emanuel Fredrik Pettersson, Wik Soldattorp 648, son Carl Johan Alfred Jahl, Wålnäs, dräng Gustaf Alfred Björk och Järsta, dräng Carl Johan Lindblom förr kallad Falk. (27 maj 1877)

Ett brev Klicka på bilden för förstoring
En liten väska är upphittad vid Sjöstrand vid Kongsberg med diverse inneliggande saker och kan av rätt ägare återfås hos soldaten Skåning på Fogdö Tosterö.  (4 augusti 1877)

En notis Klicka på bilden för förstoring

Yxsmeden Johan Shölin från Wirabruk låter meddela att han tar emot yxor, bilor, borrar, stämjärn, hovtänger med flera artiklar av eggjärn till stålning och reparation hos lantbrukaren Lars Andersson i Huby, i Vansö församling. Arbetet mottas första dagarna i veckan och pågår tills vidare med skyndsamhet och omsorg. (2 december 1877)

Ett brev Klicka på bilden för förstoring

Fogdö kyrkoarkiv, J :3.
Månadens dokument augusti 2020

Visa alla månadens dokument