I Riksarkivet Marieberg förvaras vad som sägs vara det enda kända bevarade arbetsmanuskriptet av skalden Carl Michael Bellman. Det är undertecknat ”hof. Secret: Bellman” och är – kanske föga förvånande – nedtecknat på baksidan av en krognota.

Notan är daterad och undertecknad den 31 december 1787 av källarmästaren Nils Otter, som förestod källaren Duvan som vid tiden låg i hörnet av Stora Gråmunkegränd och Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Duvan hade tidigare skötts av vinhandlaren Martin Bellman (1667-1706), en bror till Bellmans farfar, och efter hans död av Martin Bellmans änka, Maria Newe. Krogen låg då på Österlånggatan, innan den 1771 flyttade till Västerlånggatan och kvarteret Mercurius.

Bellmans krognota sid 1 

Bellmans krognota sid 2 

Krognotan, som är obetald, visar att Carl Michael Bellman stod i skuld till Nils Otter för bland annat nio buteljer rhenskt vin, två buteljer ”Mosell win”, en butelj fin arrak samt förtäring.

Arbetsmanuskriptet på baksidan av krognotan är en översättning av en italiensk sonett skriven till Gustav III:s ära. Den svenske konungen hade 1784 besökt Rom, inbjuden av abbé Domenico Michelessi. Där blev han medlem av kultursällskapet Accademia degli Arcadi, grundat i Rom 1690 ”av åtskilliga vittra män” och med drottning Kristina som en av sällskapets tidiga beskyddare. Sonetten, liksom ett tal till Gustav III, skrevs av en av akademins ledamöter, poeten Gioacchino Pizzi. De italienska texterna översattes sedan av Carl Michael Bellman.

Gioacchino Pizzis hyllningsskrivelser, tillsammans med Bellmans krognota och översättningar, finns bevarade bland Skrivelser till konungen, Skrivelser till Gustav III, vol. 1.

Visa alla månadens dokument