Under arbetet med att tillgängliggöra kart- och ritningsmaterialet i Åls kyrkoarkiv stötte arkivarie Sten Nyman på denna hårda pappersknöl och två mindre pappersbitar längst ned i ett papprör. Ur röret lyckades han lösgöra flera ritningar, bland annat en halv skiss gjord av arkitekt Björn Hedvall.
Med stor försiktighet och en god portion tålamod vecklade Sten upp pappersknölen, planade den efter konstens alla regler och kunde konstatera att han funnit den vänstra halvan av Hedvalls skiss. När helheten framträdde kunde det även konstateras att de två mindre pappersbitarna hörde dit. Delarna har återförenats och förvaras nu plant i en ritningsmapp. 
En knölig papperscylinder Klicka på bilden för förstoring
Efter den insatsen kan intresserade nu och i framtiden ta del av den trevliga skissen över plaketten som är ett så tydligt bevis på att Johan Petter Åhlén aldrig glömde sina rötter, trots sina stora framgångar i huvudstaden.

En ritning till en plakett Klicka på bilden för förstoring
Kort historik över plaketten i Åhl
Grosshandlaren J. P. Åhlén (en av grundarna till Åhlén & Holm AB, sedermera Åhléns) donerade år 1938 en centralt belägen tomt till sin födelseförsamling Åhl*, i akt och mening att där skulle uppföras ett församlingshem.
Strax därefter avled J. P. Åhlén. I enlighet med hans uttalade intention donerade hans efterlevande maka och barn en ansenlig summa om 100 000 kronor för uppförandet av Åhls församlingshem.
I gåvobrevet stipuleras att ”Församlingshuset skall uppföras av tegel på ett gediget och för ändamålet lämpat sätt.”. Där anges även husets användningsområden, så som kyrkligt frivilligarbete, studiecirklar, bibliotek och hembygdsarkiv(!), men inte politiska möten.
Byggnadsplanerna omsattes förhållandevis snabbt till verklighet. Församlingen bildade en byggnadskommitté, i vilken en av donatorns söner ingick, och en arkitekt Björn Hedvall anlitades.
Huset invigdes högtidligen annandag påsk 1941 och på en större stensockel vid uteplatsen på byggnadens entrésida fästes den av arkitekten ritade plaketten som vittnade om den framgångsrike handlarens generösa gåva till hembygden.


* Församlingsnamnet har stavats olika genom tiderna. När arkivet förtecknades hette det Ål men numera har namnet återfått ett ”h” och stavas Åhl, precis som på plaketten.

Månadens dokument, juli 2020
Ål kyrkoarkiv ritning 0029:00024
Dokumentationen kring Åhléns gåvor och byggandet av församlingshemmet återfinns i volym O II:4

Visa alla månadens dokument