Sommaren 1806 företog de unga bröderna Justus Viktor, Jeppe och Knut Strokirk en resa, som tog dem från den närkiska hembygden norrut till Torneå och vidare söderut via Åbo till Stockholm. Under vägen fick de sällskap av en annan ung man, den blivande lantmätaren Eric Hollström (1777-1863).

En anhalt på resan var Meldersteins bruk i Råneå socken några mil norr om Luleå. Bruket hade grundats 1741 för stångjärns- och manufaktursmide och ägdes nu, vid 1800-talets början, av bergsrådet och kartografen Samuel Gustaf Hermelin. Bröderna Strokirk var söner till brukspatronen Elias Strokirk på Ölsboda och Laxå bruk och kanske var järnframställningen vid Melderstein av den anledningen av särskilt intresse för dem. Justus Viktor och Knut skulle båda komma att dö i unga år, men Jeppe Strokirk (1789-1856) följde snart i sin fars fotspår som patron på Ölsboda bruk i Närke.

Från brödernas färd genom Västerbotten sommaren 1806 finns ett vackert minne bevarat i form av en akvarell utförd av medresenären Hollström. ”Utsigt af Meldersteins Bruk ... tagen från södra sidan, eller den så kallade winter-wägs backen” visar herrgårdsbyggnaden i mitten omgiven av inspektorens bostad, smedjor, arbetarbostäder och ladugårdar. Målningen är ”Reskamraterne Strokirk tillägnad, af deras Wän Eric Hollström”.


Lena Ånimmer

Källor:
Lundholm, Kjell, Meldersteins bruk 1741-1892 (1989)
Strokirk, Oscar Fredrik, Kultur- och personhistoriska anteckningar, del 3 (1920)

 

Visa alla månadens dokument