Harry Söderman är bland annat känd för att under andra världskrigets sista år ha satt ihop en norsk polisstyrka baserad på norrmän som flytt till Sverige i och med den tyska ockupationen av Norge. Polisstyrkan skulle verka mot Hitlers ockupation. Söderman berättade om utbildningen av polistrupperna i sin bok ”Skandinaviskt Mellanspel”, recenserad i norska National tidende den 22 december 1945.


Norge 1944. Harry poserar och ser lugn ochavslappad
ut framför kameran, trots de äventyrhan står inför,
iförd vinteruniform och med cigarett i handen.

Söderman var också hjärnan bakom befrielsen av Grini, Norges koncentrationsläger och ses fortfarande som hjälten som befriade landet.

I Harry Södermans arkiv återfinns många fotografier och pressklipp från denna tid.

      
En övning i djup snö. Utbildningen och övningarna med polistrupperna
utfördes i april vilket säger något om hur hårda och långa krigsvintrarna var.Källa: Harry Södermans familjearkiv, Riksarkivet Marieberg


Kristina Lauridsen

Visa alla månadens dokument