Raoul Wallenbergs insats som legationssekreterare i Budapest och omständigheterna kring hans försvinnande i januari 1945 har engagerat och intresserat människor över hela världen. Den 8 december 1944 skrev Wallenberg det som skulle bli hans sista rapport till Utrikesdepartementet. Där beskrev han judarnas utsatta situation i Budapest.

1980 hade Raoul Wallenberg varit försvunnen i 35 år. Raoul Wallenbergföreningen uppmärksammade detta genom att skicka brev, vykort och namnlistor till ledande personer inom Sovjetunionen med uppmaning att frige honom. Här visas vykortets framsida.

Källa:
Rapporten finns i Utrikesdepartementets arkiv, 1920-års dossiérsystem, volym HP 1092, Riksarkivet Marieberg
Vykortet ingår i Raoul Wallenberg-föreningens arkiv, volym F 4:4, Riksarkivet Marieberg

Visa alla månadens dokument