År 1907 blev envoyé i Tokyo, Gustaf Oscar Wallenberg,  ackrediterad som svensk minister i Peking. Samma år besökte han vicekungen Tuan Fang i Nanking. Gustaf Oscar Wallenberg skänkte då fyra stycken svensk-tillverkade luxlampor som gåva. I en rapport daterat den 18 mars 1908 beskrev G O Wallenberg att han besökt vicekungen. Han skrev att luxlamporna var uppsatta i borggården och att de brann utmärkt.

Fotot nedan är taget vid besöket hos Tuan Fang år 1907 av Nanking Pow Chong Fotostudio. På nedre raden sitter Gustaf Oscar Wallenberg (5:a från vänster) bredvid vicekungen Tuan Fang (6:a från vänster).

 

"Gustafs besök hos Vicekungen Tuan Fang i Nanking med svenskar bakre Cronholm, Ekman, Isacsson, Sahlin. 2 jag ej minnes namn. Gustaf presenterade 4 Lux-lampor ur egen pung o. stor förtjusning då efter middagen borggården upplystes af dessa magnifika strålande kandelabrar."


Källa:  Gustaf Oscar Wallenbergs arkiv, vol. 37c, Riksarkivet Marieberg

Visa alla månadens dokument