Innan Sverige på 2000-talet började anpassa sig till internationell informationsklassificering använde försvarsmakten två grader av hemligstämpling: hemligt respektive kvalificerat hemligt. Yrkesmilitärer kunde ironisera om att det fanns en tredje, ännu hemligare informationsklass: hemvärnshemligt. Skämtet anspelar på en stereotyp kring hemvärnsmän som ”MÖP:ar”, Militärt Överintresserade Personer.

Försvarsmaktens hantering av hemliga handlingar lyder under detaljerade regler som publiceras i handboksform i ”HEX. Handbok i expeditionstjänst”. Bland annat ska handlingarna inventeras varje år och alla kopior som görs ska också redovisas. När en handling ”avhemligas” ska hemligstämpeln kryssas över, signeras och dateras av  den tjänsteman som beslutat. I Krigsarkivets läsesal beställs ungefär 1200 hemliga volymer per år och för nära hälften av dem behöver en arkivarie först bedöma om de kan avhemligas innan de lämnas ut. I den bedömningen samarbetar Krigsarkivet med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter.


Hemlig och kvalhemlig stämpel, hemvärnshemligt

Hemligstämpeln skulle, enligt bestämmelserna, vara röd och försedd med enkel ram, medan kvalificerat hemligt skulle ha dubbel ram. Kan det vara skämtet om hemvärnshemligt som givit upphov till det envisa ryktet om en ännu hemligare sekretessgrad med tre ramar? Om stämpeln funnits skulle den kunna se ut som ovan.

Hemvärnsman

En hemvärnsman står på vakt utanför Tre Vapen på Gärdet, där Armé, Marin- och Flygförvaltningarna var förlagda – idag Försvarets Materielverk - och där Krigsarkivet byggdes 1947. Foto: S. Ericsson 1940, ur Armé-marin- och flygfilms fotosamling.Maskat dokument

För att ett hemligt dokument ska kunna lämnas ut kan man ”maska” bort uppgifter som fortfarande kan vara sekretessbelagda. Här ett exempel från en stridsplan för Gotlands militärkommando.


Referenser:
Evabritta Wallberg: ”Rikets säkerhet. Försvarssekretessen i ett historiskt perspektiv”. Stockholm, 2001.
Försvarets författningssamling 2015:2 ” Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd”
HEX.. Utgiven av försvarsmakten från 1992 och framåt

Visa alla månadens dokument