I företagsarkiv ligger ofta tyngdpunkten på de ekonomiska handlingarna. I dessa kan det finnas information om produktion, inköpsställen, kunder med mera. Bryggeriarkiven utgör inget undantag. Vad vi kanske önskade oss så här i oktober var som antyddes ovan lite ölrecept, men de är tämligen sällsynta.
I jakten på recept uppdagades denna gång istället historier kring andra verksamheter – som så ofta sker vid ”arkivdyk”. I arkivet efter Upsala Bayerska Bryggeri AB återfanns bland annat glimtar ur Rimbo Järnvägshotells historia.
Genom det här köpekontraktet kan vi se hur Upsala Bayerska Bryggeri AB skaffar sig kontroll över järnvägshotellets försäljning av malt- och läskedrycker och kolsyrat vatten i samband med en fastighetsaffär 1922. Köparen förbinder sig att under 25 år(!) driva hotellrörelse och att endast servera och försälja nämnda drycker från säljarens sortiment.

Ett brevandra sidan av ett brevsista sidan av ett brevKlicka för större bilder

Månadens dokument, oktober 2019
Upsala Bayerska Bryggeri AB, F 1:2 Ämnesordnade handlingar
Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala
Ur volym: Upsala Bayerska Bryggeri AB, F 1:2 Ämnesordnade handlingar (handlingar rörande fastigheter)
Annan intressant information om Rimbo järnvägshotell i samma volym är exempelvis en tio sidor lång inventarieförteckning som ger oss underlag till att teckna en bild av hur hotellrummen var möblerade, hur köket och matsalen var utrustade, och så vidare.

Visa alla månadens dokument