Karta över slaget vid Oravias.

Den 14 september 1808 stod slaget vid Oravais i finska Österbotten. Slaget, som slutade med rysk seger, var blodigt och böljade fram och tillbaka under flera timmar. Till slut föll mörkret över slagfältet. I den villervalla som uppstod bland skadade och sårade soldater som försökte fly undan de ryska förföljarna förlorade någon sin psalmbok som han bar med sig i fält.

Denna nötta psalmbok, inbunden i ett fästmansband, bär tryckåret 1796 och förvaras idag i Krigsarkivets Bibliotek. Den har följande inskription på försättsbladet:

 ”Denna boken har jag på slag fältit
 mellan Oravais och Karfvat by uptagit,
 der en svensk soldat har af dödligt skot
 stupat för sin kung och fosterland.
     Som föreföl d: 14 September 1808”


Första uppslaget i psalmboken med inskription.

Av anteckningarna i psalmboken att döma verkar den ha hamnat i händerna på en man vid namn Isak Ulf. Vem denne Isak Ulf var är svårt att avgöra. Förmodligen var han bonden Isak Mattsson Ulfis som avled 60 år gammal i Karvat by år 1835. Av psalmboken, som bär ett antal, mycket svårlästa anteckningar, framträder namnet Lars Ferm och Förste majorens kompani nr 106.

Denna Lars Ferm var med största säkerhet soldat för Hälsinge regemente och Norra Älgereds rote i Bergsjö socken. Han var född 1771 och hade tillhört vargeringen 1790 men strax därefter antagits till ordinarie soldat. År 1797 gifte han sig med Brita Lundberg och de fick sitt första barn 1798. Av generalmönsterrullorna framgår att han en period var kommenderad att arbeta vid byggandet av Södertälje kanal.

Det märkliga med hela historien är att Lars Ferm aldrig dog på slagfältet. Han överlevde slaget och togs enligt rullorna till fånga av ryssarna vid Oravais den 14 september 1808. Däremot kan han ha varit skadad, eftersom Hälsinge regemente fick ta den inledande stöten vid den ryska offensiven. Enligt rullan ersattes han av Olof Ferm den 1 april 1809.
1811 återfinns han i kyrkböckerna för Älgereds by i Bergsjö församling igen. Med tiden blev han kyrkvaktmästare i Bergsjö församling. Han avled 1853 i en ålder av 81 år. Hustrun hade gått bort ett par år tidigare. Vi lär aldrig få veta exakt vad som hände den där septemberdagen 1808 med Lars Ferms psalmbok. Kanske tappade han den i mörkret under reträtten från slagfältet, eller var så svårt sårad att han föreföll död i villervallan bland flyende soldater.

Det verkar som att psalmboken sedan kom att stanna i Finland innan den på okända vägar hamnade i det svenska Krigsarkivet. Andra namn som nämns i psalmbokens anteckningar är Daniel Djurberg och Henrik Solberg. Enligt en lapp i boken skänktes den år 1900 till en ”krigshistorisk stipendiat” vid namn Sundin av seminarielektor K. E. Wickman i Nykarleby.

 

Psalmboken.

Den hårt nötta psalmboken av år 1796 är inbunden i ett så kallat ”fästmansband”. Bland allmogen var det vanligt att man uppvaktade sin blivande hustru med olika friargåvor, för att känna sig för om kärleken var besvarad. Det kunde exempelvis röra sig om ett vackert målat skrin eller en linskäkta eller - som här - av en dekorerad psalmbok. Texten på bandet är nu nästan bortnött men följande vers kan urskiljas: ”Tag denna af en trogen hand / Till ett säkert Kärleks band”.


Källor och Litteratur

- Generalmönsterrullor för Hälsinge regemente 1790-1817. Krigsarkivet. Fritt tillgängliga via Riksarkivets digitala forskarsal, https://sok.riksarkivet.se/generalmonsterrullor
- Arméns Rullor för Hälsinge regemente 1794-1811 (Serien Rullor 1724-). Krigsarkivet. Fritt tillgängliga via Riksarkivets digitala forskarsal, https://sok.riksarkivet.se/armens-rullor
- Sveriges Krig [Kartsamling]. Klingspors återtåg till Himango sept. 1808. "Fält-Slaget vid Oravais, Förefallet emellan Kongle Svänska och Keijserle Rysske Arméerne, den 14de September 1808”. Krigsarkivet. Referens: SE/KrA/0425/18/284 1 (1808) Fritt tillgänglig via Riksarkivets digitala forskarsal, https://sok.riksarkivet.se/krigsarkivets-kartsamlingar
- Bergsjö kyrkoarkiv. Landsarkivet i Härnösand. Fritt tillgängligt via Riksarkivets digitala forskarsal, https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv
- Finska kyrkböcker [Historieböcker]. Databas. Genealogiska samfundet i Finland. http://hiski.genealogia.fi/
- "Den swenska psalm boken, med de stycken, som därtil höra, och på följande sida finnas uptecknade; uppå kongl. maj:ts nådigsta befallning, år 1695 öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad". Stockholm, uplagd i kgl. ordens-tryckeriet med : stående styl, hos aszeszoren Johan Pfeiffer år 1796.
- Lars Ericson Wolke. "Svensk militärmakt : strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år". Försvarshögskolan (Stockholm 2003)
- Friargåva. Ingår i: Wikipedia, den fria encyklopedin [2019-09-06]


Henrik Bolmskog

Visa alla månadens dokument