Den som har anledning att söka i äldre domböcker stöter ofta på testamenten, antingen som bilagor eller i avskrift i protokollet.

Vissa språkliga uttryck återkommer i mer eller mindre samma form, t ex sitta i orubbat bo, av sunt förnuft och otvungen vilja, ostört behålla och besitta etc. Men den stilistiska variationen är ändå påfallande. Inte sällan kommer t ex i inbördes testamenten ömhetsbetygelser mellan makar till uttryck som ”vårt Ljufva äcktenskap”, ”vår inbördes kärlek och Wännskapsfulla förhållanden till hvarandra”, ”hvarandras älskade makar”. Dessa exempel är hämtade från testamenten som ingår i Tierps tingslags dombok för åren 1849-50.

Ett handskrivet dokumentKlicka på bilen för förstoring

Testamentena inleds ofta med hänvisningar till livets förgänglighet eller att testamentsgivaren uppnått hög ålder och kanske blivit oförmögen att sköta sig själv. Testamentet kan då samtidigt utgöra ett s k fördelskontrakt, där testamentstagaren, ofta ett av barnen, förväntas ta hand om den gamle till döddagar.

Ett inbördes testamente upprättat mellan makarna Eric Larsson och Cajsa Ersdotter, som här transkriberats, innehåller exempel både på hänvisningar till livets förgänglighet och makarnas ömma känslor för varandra.

Avskrift (pdf)

Månadens dokument, september 2019
Tierps tingslags häradsrätt, AI:38 Dombok 1849-1850
Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala

För allmän info om testamenten se Landsarkivets i Uppsala vägledning till testamenten

Visa alla månadens dokument