Den 11 september 1419 skrevs ett så kallat urfejdsbrev av sex personer, fem män och en kvinna, i Jönköping. Med ett sådant brev lovade de att inte utkräva hämnd för en Sven Svenssons död. Sven bör ha varit de sex personernas nära vän eller släkting, och enligt brevet hade han blivit ihjälslagen av en Erik Gjordsson. I stället för att hämnas kom personerna överens med Erik om att han skulle gottgöra Svens närmaste. Under tre år skulle Erik se till att det firades ett antal mässor i kyrkan, och dessutom skulle han betala 100 mark svenska penningar och en bit fint tyg. Svens vänner och släktingar lovade då att vara vänskapliga mot Erik Gjordsson och dem som varit med honom vid dråpet.

En mer detaljerad sammanfattning och brevtexten i sin helhet kan läsas i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK nr 19352 (https://sok.riksarkivet.se/?postid=sdhk_19352)

Visa alla månadens dokument