1819 års psalmbok, av konungen gillad och stadfäst den
19 januari 1819, infördes successivt i Svenska kyrkans församlingar.

ett dokument Klicka på bilderna för förstoring

I Balingsta församlings sockenstämmoprotokoll den
12 juli 1820 framgår att man för sockenkassans räkning köpt Nya psalmböcker. Psalmböckerna delades ut till församlingens hushåll, till tjänstefolkets brukande, efter en upprättad delningslista. Psalmböckerna skulle stanna kvar på gården under husbondens vård och ansvar när tjänstefolket flyttade.

Ett dokument 

På sockenstämman den 23 juli 1820 beslöts att den
Nya psalmboken skulle börja brukas vid den allmänna gudstjänsten den 10 söndagen efter Trefaldighet eller den 26 augusti och framgent.

Ett dokument 

I samma protokoll finns en förteckning över hur psalmböckerna delats ut, så fick t ex kronolänsman Sahlin fyra stycken i mindre format och Jan Andersson två stycken i större format och två stycken i mindre format, båda i Balingsta by. Fattigstugan får en i större format och en mindre dito. Notera att skolan får tjugo stycken i mindre format. Totalt delade man ut 64 stora och 189 små  psalmböcker ut.

Ett dokument 


Balingsta kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll 1802-1823, K I:2

Visa alla månadens dokument