George James Simmons föddes år 1839 på ön S:t Thomas i danska Västindien. Vid elva års ålder sändes han till Kiel tillsammans med den två år yngre brodern Oscar för skolutbildning och vidare studier. Porträttet på de båda välkammade bröderna – på väg till eller kanske just komna till Europa – är en utsökt vacker och välbevarad daguerreotyp från tiden kring 1850.

George James flyttade under 1860-talet till Skåne, där han var verksam som lantbrukare och senare som kamrerare vid en sockerfabrik. Brodern Oscar studerade medicin och tjänstgjorde en tid som läkare i Japan och senare som skeppsläkare på en Hamburg-Amerika-ångare.

Källa: fotografiet finns i Släktarkivet Simmons, vol 3 a:1, Riksarkivet Marieberg

Visa alla månadens dokument