Heden
Axvalla hed, belägen 8 km öster om Skara har haft en betydande bebyggelse redan för ca 4000 år sedan, vilket många fornminnen på platsen vittnar om. Redan på 1200-talet omnämns i skrift det närbelägna medeltidsfästet Axevalla hus, ifrån vilket heden har fått sitt namn.

 
Situationskarta över Axvalla hed eller kronoparken Vallen, 1805.

I anslutning till indelningsverkets införande 1682 växte ett behov fram av fasta mönstrings- och exercisplatser. Det till Axvalla hed närbelägna Eggby ängar hade under 1600-talet använts för just det ändamålet. Mot slutet av århundradet hade den militära apparaten växt och man var i behov av ytterligare utrymme. Man övergav därför Eggby ängar och sökte sig istället till Axvalla hed. Heden började användas av Skaraborgs regemente redan år 1696 och från 1725 blev det regementets permanenta övningsplats. Även Västgöta regemente nyttjade platsen från början av 1700-talet.
Heden delades av en sänka – ”Drågen”- vilken bildade en skarp skiljelinje mellan Västgöta regemente å västra sidan och Skaraborgs regemente å östra. 1802 inköptes kronohemmanet Vallen och de kommande fyra åren planerades och röjdes övningsfältet, huvudsakligen genom arbetskommenderingar från Skaraborgs regemente.

Graven
I början av 1800-talet fanns på heden fem gånggrifter från yngre stenålder. Gånggrifter som är en typ av megalitgrav, byggdes runt 3350-3200 f.Kr. och består av stora stenblock. Stenblocken är ställda så att de bildar en gravkammare och en tvärställd gång som leder in till kammaren. Sett uppifrån bildar kammare och gång ett T. Gravkammaren omges ofta av en hög.


Graven i Odenshög, 1805.

Gånggrifterna på Axvalla hed togs bort mellan åren 1803 och 1806 då mötesplatsen skulle utvidgas. En av dem undersöktes särskilt noggrant, nämligen den så kallade Odens grav/Odenshögen. Undersökningen leddes av kapten Anders Lindgrén och grävdes ut år 1805. Här fann man 18 stenkistor med vardera ett skelett, troligen en släktgrav. Graven täcktes av stora granithällar av vilka en vägde inte mindre än 21 ton. Föremålen i graven bestod bland annat av pilspetsar, flintverktyg och skelettdelar.

På platsen för Odens grav byggdes sedan en redutt – en övningsanläggning. Redutten sprängdes emellertid på 1880-talet för att ge plats åt en dansbana.

Föremål funna i graven, 1805.Källor:
Regementsmuséet P4/Fo 35, Skövde : [utan tryckår]. "Information från Skaraborgs regementes museum".
Elisabet Orebäck Krantz, 1998:25; "Axvalla hed – 300 år av militärhistoria". Skaraborgs länsmuseum.
Sverige, Stads och fästningsplaner, Axvall. Skärv sn, Skaraborgs län, karta nr 8, 10a-10b.


Anna Pettersson

Visa alla månadens dokument