Det är 1700-tal. Sverige är anfallet av fienden och indraget i ett krig som kommer att vara i över 20 år. Kriget kräver stora resurser i form av pengar och soldater. Många människor sätter livet till. Åren 1719–1721 härjar ryssarna vid Upplandskusten. Gårdar och bruk bränns ner. Den drabbade befolkningen driver omkring utan husrum. Det är ofred och orostider i Sverige och Uppland!

Sommaren 1719 kommer fiendens fartyg till Uppland. Ryssarna stiger i land och plundrar och bränner längs Upplandskusten. Ryssarnas främsta vapen är galärerna. Dessa båtar drivs med åror och kan ta sig fram på grunt vatten. Försvaret mot ryssarna är dåligt organiserat och inte särskilt effektivt. Befolkningen från kusten flyr från sina gårdar. I Uppsala län drabbas främst de stora bruken av rysshärjningarna.

Ett dokument Ett dokument

För förstoring klicka på bilderna

 

I Länsstyrelsens arkiv kommer vi närmare de drabbade människorna och får en inblick i livet i Uppland under det stora nordiska kriget. Här ser ni ett brev till Landshövdingen i Uppsala år 1719. Det finns i arkivet från Länsstyrelsen i Uppsala län, landskontoret, handlingar rörande Uppland under krigsåren 1700–1721. Befolkningen vid Upplandskusten vädjar allra ödmjukast till Landshövdingen om hjälp efter det att deras hus och gårdar blivit nerbrända av fienden sommaren 1719. De beskriver, med den kommande vintern i tankarna, att de vandrar omkring med sina familjer, sitt tjänstefolk och sina husdjur utan att ha någonstans att bo.
 
Månadens dokument i mars 2019
Brev till Landshövdingen 1719, Länsstyrelsen i Uppsala län, landskontoret, handlingar rörande Uppland under krigsåren
1700–1721, G I ce:15.

 

 

 

 

Visa alla månadens dokument