Processionen har förevigats i en serie om 21 kopparstick som hopfogade mäter 6,30 meter. Kopparsticken namnger många av de prominenta personerna och ger en god uppfattning om processionen.

Ett träsnitt av en begravningsprocession 

Ett träsnitt av en begravningsprocession

På bilderna ovan syns en del av det långa fantåget där 17 stora fanor bars med vapensköldar för Danmark, Norge och de danska besittningarna. Efter varje fana går två adelsmän som leder en häst täckt med sorgschabrak. Därefter går två härolder med kungens vapensköld och fyra riksråd med riksregalierna. Härolderna ansvarade för de symboliskt viktiga vapensköldarna och hade ceremoniella uppgifter.

Kistan bärs av 32 adelsmän, vid sidan går 30 adelsmän med stora vaxljus. Efter kistan ser vi den elvaårige kung Kristian IV och hans två yngre bröder, följda av riksråd, representanter från de danska besittningarna och andra höga herrar.
Via länkarna nedan kan bildsviten studeras närmare. I slutet syns änkedrottning Sofia, iförd lång svart mantel och med huvudet insvept i ett vitt dok med nedhängande band. Hon följs av adelsdamer på en del av serien som är för trasig för att fotograferas.

Begravningsprocession del A

Begravningsprocession del B

Begravningsprocession del C

Begravningsprocession del D


Källa: Kopparstick av Franz Hogenberg och Simon Novellanus, utan tryckår. Fragment. Riksarkivets bibliotek i Marieberg.

Visa alla månadens dokument