I Uppsala domkapitels arkiv hittar man bland mycket annat intressant denna karta, utförd 1734 av lantmätaren Johan Leitz som kopia av Lars Hoffstedts karta från 1702.

En karta Klicka på bilden för förstoring

Kartans högerkant utgörs av S:t Olofsgatan och i nedre vänstra hörnet sticker Uppsala domkyrka fram. Man kan se den mur som omgärdade kyrkogården som ett tjockt rött streck. Mitt för Gustavianums kupol ser man en port i kyrkogårdsmuren. Det är den port som ritades av Olof Rudbeck och uppfördes 1663. Området runt domkyrkan fungerade som begravningsplats i 500 år fram till 1794. Hopbyggd med muren syns en byggnad som idag ingår i konsistoriehuset. Den är medeltida. Gustavianum med dess kupol över den anatomiska teatern är lätt igenkännbar. I denna 1600-talets universitetsbyggnad, ingår den medeltida så kallade lilla ärkebiskopsgården. Den stora ärkebiskopsgården, eller rättare sagt borgen, låg högre upp i backen där dagens universitetshus står.

En detalj i en karta Klicka på bilden för förstoring

På kartan syns en rest av denna ärkebiskopsborg i form av en cirkel. Denna var resterna av det ena hörntornet i borgen och grunden till tornet gömmer sig idag under Geijerstatyn. Tornet benämndes vid tiden för kartans tillkomst för Rundeln och det är denna som åsyftas i namnet Rundelsgränd. Det inramade området mellan tornet och Gustavianum var en muromgärdad trädgård. Den stora byggnaden intill rundeln är exercitiegården. Den uppfördes 1663–1665 efter Olof Rudbecks ritningar som lokal för universitetets exercitier, alltså praktiska övningsämnen. Dessa bestod av ridning, fäktning, teckning, musik, dans samt språkövningar i franska och italienska. I byggnaden ingick ett kungligt stall som uppförts på 1620-talet och grunden till den medeltida ärkebiskopsborgen.. Exercitiegården fanns kvar ända fram till universitetshusets uppförande. Denna lilla faktaspäckade överblick över Uppsala domkyrkas närområde i väster kan sägas vara en ingång till landsarkivets fotoutställning om domkyrkan i stadsbilden.

Månadens dokument januari 2019 Uppsala domkapitel, J:0001:00004

Visa alla månadens dokument