Enligt 1734 års lag, i Byggningabalkens 7:e kapitel ska alla hemman ha en humlegård. Ett helt hemman skulle ha 200 stänger humle och bonden fick böta om humlegården förföll. Bestämmelsen upphävdes genom kunglig förordning den 20 november 1860.

Att humle odlades redan innan 1734 års bestämmelse bär kartan över Prästgården Bäck, belägen uti Nyköpings län, Oppunda härad och Julita socken vittne om. På kartan är en humlegård om 350 stängers land inritad, Litt. d. Kartan är från år 1707 och har blivit författad och beskriven av framlidne lantmätaren Abraham Hesselgren. Den är sedermera renoverad vid Kungliga Generallantmäterikontoret år 1777 av Carl Holmlund.

en karta Klicka på bilden för förstoring

Vill man veta mer om prästgården Bäck och dess humlegård, finns i Strängnäs domkapitels arkiv ekonomiska besiktningar av prästgårdar bevarade. Besiktningarna gjordes vart femte år och av dem framgår att det inte bara var hus, åker, äng, diken och gärdesgårdar som granskades utan även humlegården. Den äldsta bevarade ekonomiska besiktningen för Prästgården Bäck är från 1825 och där finns anteckningen ”Humlegård finnes till 600 stänger, i gott stånd”. Sedan tycks den förfalla något och vid besiktningen den 30 juni 1834 antecknades att ”Humlegården rensas med 4 dagsverken, 100 nya stänger erfordras”. Under åren 1839 till 1874, då den sista noteringen om humlegården finns, uppges den ha 200 stänger och vara väl skött.

en detalj av en karta Klicka på bilden för förstoring
Än idag kan vi påminnas om att humleodlingen varit betydelsefull i olika delar av Sverige. I Vingåkers kommunvapen finns bland annat en humleranka avbildad och
i Tierps kommunvapen finns en humlekvist med ax.

Vill du veta mer om kommunvapen se riksarkivet.se/heraldik


Julita kyrkoarkiv, Karta över prästgården Bäck, ULA 10497, 0001:00001
Strängnäs domkapitels arkiv, E 3:54

 

 

 

 

 

Visa alla månadens dokument