I april 1815 fattade Kungl. Maj:t beslut om införande av en civil uniform för läkare av olika rang. Civila uniformer för statliga ämbetsmän infördes i Sverige med början vid 1700-talets slut. Uniformen var avsedd att utmärka bärarens rang och värdighet.

Uniformen till vänster (No 2) var avsedd för provinsialläkare, medicine doktorer och kirurgie magistrar som tjänstgjorde med kunglig fullmakt, och uniformen till höger (No 1) för Sundhetskollegiets ledamöter, medicine professorer och dess högre betjäning, till exempel kamrerare och notarier. Uniformen infördes bara några år efter tillkomsten Sundhetskollegiet.

Rangskillnaden mellan läkare och högre administratörer markerades genom att de sistnämnda inte hade någon broderad rand i guld kring uppslag och krage på sin uniform. De vita benkläderna var i båda fallen avsedda för ”större tillfällen, såsom gala”. 

Källa: Sundhetskollegiet, E1A:1, RA

Åke Norström

Visa alla månadens dokument